Město Polička

Harmonogram uvolňování vládních opatření

V pondělí 20. dubna začne v České republice další fáze uvolňování vládních nařízení, která doposud omezovala provoz škol, podniků a služeb. Plán rozvolňování může být samozřejmě změněn v závislosti na aktuální epidemiologické situaci týkající se nákazy COVID-19.

Omezení volného pohybu osob v celé České republice, které má zabránit šíření nového typu koronaviru, platí do 30. dubna. Podrobnosti na: https://www.vlada.cz/

 

Uvolnění podnikatelských a dalších činností

 

pondělí 20. dubna

Řemesla s provozovnou

Farmářské trhy

Autobazary a autosalóny

Venkovní tréninkové aktivity profesionálních sportovců s vyloučením veřejnosti v menších skupinách za přesně definovaných podmínek (sportovci s profesionální smlouvou, vrcholoví sportovci MO – AČR a MV ČR)

Svatby do 10 lidí za specifických hygienických podmínekpondělí 27. dubna

Provozovny do 200 m2, pokud nejsou v nákupních centrech nad 5 000 m2 (netýká se provozoven, které budou otevírány v dalších etapách)

 

pondělí 11. května

Provozovny do 1 000 m2, pokud nejsou v nákupních centrech nad 5 000 m2 (netýká se provozoven, které budou otevírány v dalších etapách)

Autoškoly

Posilovny a fitness centra bez využití zázemí (sprchy, šatny)

 

pondělí 25. května

Restaurace, hospody, bufety, kavárny, vinotéky, pivotéky s prodejem přes výdejní okénko a v rámci venkovních (letních) zahrádek

Holičství a kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetické, masérské, regenerační nebo rekondiční služby

Muzea, galerie a výstavní síně

Zoologické zahrady (pouze venkovní výběhy)

 

pondělí 8. června

Všechny provozovny v nákupních centrech

Provozovny nad 1 000 m2, které nejsou v nákupních centrech

Restaurace, hospody, bufety, kavárny, vinotéky, pivotéky – vnitřní prostory

Hotely a další ubytovací zařízení (včetně jejich restaurací a kaváren)

Taxislužby (dosud nepovolené)

Živnosti, při kterých je porušována integrita kůže (tetování, piercing)

Divadla, zámky, hrady a ostatní kulturní aktivity za přesně definovaných podmínek

Hromadné akce s odstupňovaným počtem účastníků

Kulturní, společenské, sportovní akce (do 50 osob)

Zotavovací akce apod. pro děti do 15 let věku

Další včetně opatření v cestovním ruchu

Svatby za specifických hygienických podmínek

Zoologické zahrady (včetně vnitřních prostor)

 

během června

Ostatní činnosti budou povoleny během června podle aktuální epidemiologické situace.
 

Uvolnění ve školách a školských zařízeních

pondělí 20. dubna

Vysoké školy (vědecko-akademické instituce) - individuální aktivity pro studenty v posledním ročníku studia vždy do max. počtu 5 osob. Týká se např. individuálních konzultací či zkoušek, zejména státních závěrečných či rigorózních. Individuálně bude možné také navštívit knihovnu či studovnu, ale pouze za účelem příjmu či odevzdání studijní literatury

pondělí 11. května

Studenti závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol – výhradně pro účely přípravy na maturitní, závěrečné zkoušky a absolutoria

Individuální výuka na základních uměleckých školách a jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky

Prezenční výuka ve školách při dětských domovech se školou, výchovných a diagnostických ústavech

pondělí 25. května

Možnost osobní přítomnosti žáků 1. stupně základních škol a jejich organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin – doporučeno 15 dětí ve skupině (jedno dítě v lavici), bez možnosti měnit složení skupin, roušky doporučeny
(o nošení/nenošení rozhodne vyučující), povinně pak roušky ve společných prostorách školy.

Výuka a vzdělávání na základních uměleckých školách, jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky, výuka ve střediscích volného času a domech dětí a mládeže – max. 5 dětí.

nejdříve 1. června

Možnost realizace maturitních a závěrečných zkoušek a absolutorií na konzervatořích a vyšších odborných školách

Omezená možnost realizovat praktické vyučování (odborný výcvik) na středních a vyšších odborných školách – podmínky obdobné jako u školních skupin

červen

Možnost realizace jednotných přijímacích a školních přijímacích zkoušek na středních školách

Realizace konzultací či občasných vzdělávacích aktivit v menších skupinách žáků na 2. stupních základních škol a školách středních, a to formou třídnických hodin