Město Polička

obrázek

Dokončení opravy chodníku podél silnice I/34

Dokončení opravy chodníku podél silnice I/34

Plánované stavební práce v Poličce nebyly zastaveny ani během mimořádných opatření. V březnu a dubnu pokračuje po zimní přestávce rekonstrukce chodníku podél silnice I/34. Stavba probíhá od kruhového objezdu po pravé straně silnice kolem parku a navázala na již opravenou část.  Stávající asfalt nahradila nová betonová zámková dlažba. 

Rekonstrukce chodníku u parku je součástí akce zahájené v minulém roce (stavební úpravy části chodníků u I/34, ul. ČSLA a nábř. Svobody).  Vznikly i dva nové ostrůvky na přechodech pro chodce ke gymnáziu a k penzionu, zároveň došlo k výměně zábradlí na chodníku a opravě lávky na mostě u výše zmíněné hlavní silnice. Celkové náklady realizace činí 2,9 mil. Kč.

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města