Město Polička

obrázek

Barokní kašny v novém

Barokní kašny v novém

Nová kopie podstavce pro sochu sv. Jiří byla umístěna v červenci na horní kašnu na Palackého náměstí.  Od loňského roku zde probíhá restaurování dvou kašen se sochami sv. Michaela Archanděla a sv. Jiří a také sochy sv. Jana Nepomuckého před radnicí. Vše společně s morovým sloupem a barokní radnicí tvoří unikátní soubor prohlášený za Národní kulturní památku ČR.

Práce navazují na velmi zdařilé restaurování Mariánského morového sloupu, které proběhlo v letech 2015 – 2018. V loňském roce město Polička získalo za obnovu morového sloupu cenu Národního památkového ústavu „Patriomonium pro futuro“ v kategorii cena veřejnosti. „Restaurováním kašen a sochy sv. Jana Nepomuckého se dovrší snaha města Poličky obnovit všechny solitérní prvky, jež jsou součástí národní kulturní památky spolu s barokní radnicí,“ komentuje Ing. Marta Mastná, vedoucí odboru územního plánování, rozvoje a ŽP MěÚ Polička.

Na počátku prací proběhl podrobný restaurátorský průzkum, který potvrdil havarijní stav všech soch i kašen. Navíc bylo zjištěno neopravitelné havarijní poškození podstavce sochy sv. Jiří na horní kašně náměstí. „Nutností v tomto případě byla nová vysekaná kopie podstavce, aby byla dostatečná statická podpora pro historicky i umělecky hodnotnou sochu sv. Jiří z dílny J. F. Pacáka,“ upřesňuje Ing. Mastná. Vysekání nového podstavce bylo již nad rámec schválených finančních prostředků z Programu regenerace MPR a MPZ a také z prostředků města Polička. S příspěvkem 100 tisíc korun pomohl na základě opětovné žádosti města Poličky Pardubický kraj. „Velmi tímto děkujeme za finanční podporu kraje, jmenovitě náměstku hejtmana Ing. Línkovi, kdy i v době současné mimořádné situace vyhodnotil poskytnutí příspěvku, jako důležité.  Město Polička by se dostalo bez finančních prostředků do téměř neřešitelné situace, kdy by z důvodu nedokončení celkové kompozice kašen muselo vracet již přidělené prostředku z Programu regenerace,“ komentuje Ing. Mastná.

Horní kašna tak získala zcela nový kamenný podstavec s delfínovými chrliči vody pro sochu sv. Jiří, restaurování sochy světce se provádí v ateliéru v Nedaříži a je téměř dokončeno. V nejbližší době ji čeká převoz a osazení na nový podstavec. Restaurování spodní kašny se sochou sv. Michaela probíhá přímo na místě.

Celkové finanční prostředky na restaurování pro roky 2019/2020 jsou ve výši téměř 2 mil. korun, náklady pro tento rok činí 609 tis. Kč vč. DPH – z toho 471 tis. Kč poskytlo Ministerstvo kultury ČR (v rámci Programu regenerace), kopie kamenného podstavce představuje částku 440 tis. Kč s DPH, na níž 100 tis. Kč poskytl Pardubický kraj.  Obnova barokních soch a kašen bude dokončena v tomto roce. Poličské baroko na náměstí tak bude zářit v novém lesku.

Ing. Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města