Město Polička

Deštivý červen 2020 – 210 mm srážek v Poličce

Vážení a milí poličští spoluobčané,

dovolte mi malé ohlédnutí za letošním, nezvykle deštivým, měsícem červnem, kdy v našem městě napršelo 210 mm vody (údaj z areálu firmy Agronea a.s. Polička) a celostátní průměr dosáhl 151 mm srážek.

Tento aktuální stav je nejvyšší od roku 1960, pouze rok 2013 se tomuto objemu srážek se svými 140 mm téměř přiblížil. Celkové srážky za letošní první pololetí v našem městě dosáhly 398 mm a loni 378 mm. Z tohoto pololetního srovnání je patrné, že i přes velké červnové srážky je celkový objem napršené vody za stejnou část roku 2019 a 2020 téměř shodný (rozdíl pouze 20 mm). Zde se projevuje letošní velmi suché zimní období, kdy nebyl téměř žádný sníh.

Musím také zdůraznit a upozornit, že od roku 2014, tj. za celých 6 let v naší zemi nenapršelo standardní množství, které dlouhodobě činí 680 mm vody. Roky 2015 a 2018 byly dokonce extrémně suché a teplé, kdy napršelo zhruba pouze 75% normálního stavu. Za období těchto 6 let nám chybí srážky v objemu téměř jednoho celého roku.

V době před relativně mokrým letošním květnem a především deštivým červnem mnoho klimatických odborníků hovořilo dokonce o pětisetletém suchu, a to nejen v Česku, ale i v Polsku, Německu a dalších státech.

V tuto chvíli je samozřejmě těžké mluvit o suchu. Nikdo z nás nemůže zcela jistě dopředu vědět, jaké počasí nás nadále čeká. Nicméně mi dovolte upozornit na velmi nemilou skutečnost, na kterou poukazuje celá řada světově uznávaných klimatologů. I kdyby se dešťové poměry po celé řadě suchých let vrátily do normálu, tak bude stále sucho. Důvodem je výrazně vyšší průměrná teplota, která má za následek daleko větší odpar, delší vegetační období rostlin a mnohé další dopady. To vše má daleko větší nároky na spotřebu vody.

Osobně mám za to, že situace s úbytkem vody v krajině bude i nadále pokračovat a bude nezbytné přijmout mnohá nepopulární omezení, a to jak na úrovni šetření s vodou, změnami v zemědělství a mnohá další. Zásadním důkazem vážnosti situace posledních let je historicky největší katastrofa v podobě plošného usychání lesů. Pouze čas a nejbližší vývoj prokáže reálnost těchto obav.

Vážení a milí čtenáři, dovolte mi ještě několik vět na téma, jak naše město ustálo velkou vodu, která v období června na mnoha místa Česka působila problémy a též atakovala průtočnost a kapacitu našeho Bílého potoka.

Zdá se to téměř neuvěřitelné, ale tyto deště po dlouhých 10 letech malých průtoků, prověřily zásadní opravu a modernizaci bezpečnostních objektů na rybníku v Pomezí, který je majetkem města Poličky. Prověřila se užitečnost tohoto díla za 7 mil. Kč, které rybářské sdružení za pomoci dotace a příspěvku od města Poličky ve výši 600 tis. Kč, realizovalo. Také ostatní díla a opravy na rybnících na potoku od Modřece, především loni opraveného Modřeckého rybníku, přispěly k celkové ochraně našeho města a zadržely několik desítek tisíc kubíků vody. Zde musím napsat, že ochranná kapacita suchého poldru nebyla pro tentokráte využita. Mohu tedy konstatovat, že jsme ještě měli rezervy, což považuji za velmi příznivé. Myslím, že to má velký význam především z důvodu celé řady let trvající diskuse nad rozsahem projektu regulace Bílého potoka, kterou nejen já považuji za nepřiměřenou a megalomanskou (realizační cena 2 km dlouhého úseku od Synského rybníků po Pomezský se odhaduje na 200 – 400 mil. Kč).

Jsem rád, že jsme tuto zkoušku rozmaru počasí relativně dobře ustáli. Není vyloučené, že příští zkouška může být ještě větší. Nikdo z nás nemůže vyloučit, že naprší podobný objem vody v kratším časovém období, což může mít za následek ještě větší průtok vody v Bílém potoce Poličkou a s tím vším spojené problémy, především ohrožení majetku našich spoluobčanů. Buďme i nadále ostražití.

Děkuji za přečtení a malé zamyšlení.

Jaroslav Martinů

starosta