Město Polička

obrázek

Rekonstrukce ulic v historickém centru pokračuje

Rekonstrukce ulic v historickém centru pokračuje

Oprava komunikací v centru byla v dubnu zahájena v ulici Pálená a je realizována po etapách tak, aby mohla být zajištěna částečná průjezdnost ulic. Ulice Pálená je z velké části hotová a vydlážděná, práce nyní probíhají v dolní části ulice a pokračují dále do ulice Fortna. Předpokládané náklady jsou ve výši 20 mil. Kč. Stávající asfalt nahrazuje žulová dlažba. Zároveň probíhá oprava kanalizace a veřejného osvětlení. Svazek obcí Vodovody Poličsko realizuje výměnu vodovodu v hodnotě 6 mil. Kč. 

Jedná se o 9. etapu rekonstrukce ulic v historickém centru města, do dalších let zbývá poslední 10. etapa – ulice Otakarova a Václavská. Opravené a vydlážděné uličky v centru přibývají, to vše umocňuje historický a romantický charakter města Poličky!

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města