Město Polička

Liboháj – terénní úpravy

Vážení občané, milí čtenáři,

dovolte mi ještě jednou se z pozice města vyjádřit k myšlence navázat a dokončit terénní úpravy nad sjezdovkou v Liboháji, které by ukončily demoliční navážku z 80. let minulého století.

Již delší dobu probíhá široká diskuse nad optimálním využitím této krásné a zajímavé lokality a opakovaně jsem svědkem, že zaznívají obavy z tohoto uvažovaného záměru.

Rád bych navázal na můj článek v Jitřence č. 8 r. 2019 a opětovně ubezpečil, že záměrem není a nebude Liboháji uškodit, ale naopak přispět k pěknému celkovému rázu této lokality.

Cílem této akce je celkový užitek, který by uložením čistého výkopku přirozené zeminy přinesl nemalé finanční úspory našim občanům a firmám. Mám za to, že uložení zeminy v lokalitě motokrosového závodiště, které město zajistilo, a v tuto chvíli je již kapacita zcela naplněná, splnilo očekávání a ušetřilo několik milionů korun, především u nově budovaných inženýrských sítí v lokalitách pro výstavbu rodinných domků. Tyto ušetřené náklady tak nebylo nutné rozpustit do ceny za stavební parcely a značně přispěly ke snížení ceny na pořízení parcely.

Dlouhodobě zastávám názor, že každé rozumné město má zajistit, případně podpořit, vznik takového uložiště, které je důležité pro hospodářský rozvoj měst. V neposlední řadě právě takové zařízení přispívá a omezuje černé skládky, kdy lidé nemají jinou možnost než výkopy ukládat všelijak v krajině bez řádného dohledu a povolení.

Samozřejmě tento proces nese celou řadu složitých souvislostí. Jednou z nich je i optimální příjezd k tomuto úložišti. Námi původně zamýšlená oblast nad sjezdovkou nabízí tři možné varianty a je zcela přirozené, že naší povinností v případě realizace tohoto záměru je nalézt nejvhodnější variantu, která bude respektovat občany, jenž v této lokalitě bydlí a též i všechny návštěvníky lesoparku Liboháj.

Osobně jsem přesvědčen, že poctivou snahou a přístupem lze všechny tyto aspekty zajistit k široké spokojenosti. Nicméně z důvodu zbytečného odporu omezeného počtu lidí považuji za správné celkový záměr pozastavit a o celé záležitosti opětovně jednat s cílem najít širokou shodu. Osobně preferuji toto území v budoucnu využít pouze pro jednorázové, časově velmi omezené stavební akce pod hlavičkou našeho města. Domnívám se, že tento přístup by vedl k výrazné úspoře nákladů při stavebních akcích města a zároveň by měl téměř minimální dopady na naše občany a též i návštěvníky Liboháje.

Na závěr mi dovolte informovat a ujistit Vás, že se po důkladném průzkumu objednaném městem Poličkou zjistilo, že historické popraviště je daleko vzdálené od místa tohoto zamýšleného projektu.

S pozdravem

Jaroslav Martinů, starosta