Město Polička

Razantní škrty se zatím odkládají

Jaký je aktuální vývoj finanční situace města Poličky vzhledem k mimořádným okolnostem a dopadu koronaviru?  „V současné době zaznamenáváme mírně zlepšený vývoj, než jsme očekávali. Předpokládaný propad daní ve výši 20 procent se prozatím nenaplnil, město navíc obdrželo kompenzační příspěvek státu ve výši 11 mil. korun (1250 tis. Kč na obyvatele). Příspěvky mají obcím kompenzovat propad daňových příjmů. Díky tomu jsme nemuseli přistupovat k razantním škrtům plánovaných akcí tohoto roku,“ komentuje místostarosta města Pavel Štefka.

„Konkrétně daňové příjmy města Polička činí k 31. 8. 2020 cca 81,2 mil. Kč, ve srovnatelném období loňského roku to bylo 91 mil.  Kč. Propad daní je tedy cca 10, 8 %. Snížení daňových příjmů tvoří zejména daně fyzických osob ze závislé činnosti – cca 2,6 mil. Kč, z přidané hodnoty o 1,3 mil. Kč a  právnických osob o 5,4 mil. Kč. Vzhledem k současnému stavu hospodaření města není nutno v tuto chvíli přikročit k zásadnímu snižování plánovaných akcí. Zároveň očekáváme zveřejnění aktualizované daňové predikce pro ÚSC – dopady COVID-19 r. 2020-2023, “ upřesňuje vedoucí Odboru financí a plánování Ing. Věra Kučerová.

Město Polička muselo řešit i mimořádné situace a události, je to například havárie na hradě Svojanově. Díky červencovým přívalovým dešťům se zde sesypala část hradebního opevnění u gotické zahrady. Město musí ještě do konce roku realizovat opravu této zdi, předpokládané náklady jsou ve výši téměř 2 mil. Kč, z městské pokladny do oprav půjde cca 1 mil. Kč, Pardubický kraj poskytl dotaci ve výši 300 tis. Kč a přislíbenou dotaci ve výši 800 tis. Kč máme i od Ministerstva kultury.

„V posledních dnech zaznamenáváme opět zvýšený nárůst pozitivních případů v ČR i okolních státech. Ať chceme nebo ne, tato nemoc už bude patřit do našich životů. Musíme se naučit žit s respektem k ní a ke zdraví svému i našeho okolí. Mám na mysli především hygienické návyky a případná opatření, která bychom měli dodržovat. Neměli bychom se ale bát a přestat používat zdravý rozum. Snažme se i v této době udržet si optimismus a víru ve vlastní síly,“ uzavírá místostarosta města.

foto - havárie na Svojanově

 

Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města