Město Polička

obrázek

Velká voda v Poličce

Velká voda v Poličce

TZ 14. 10. 2020

Vytrvalé deště ze včerejšího dne a noci zvedly hladinu Bílého potoka na několika místech v našem městě.  V ranních hodinách Povodňová komise města Poličky celou situaci vyhodnotila a přijala opatření k zajištění bezpečnosti na ohrožených místech. Ve spolupráci s dobrovolnými hasiči začalo preventivní plnění protipovodňových pytlů, hasiči také průběžně monitorují rizikové oblasti. Jedná se zejména o části ulice Družstevní, Alšovy, o oblast pod firmou Ravensburger. Nad koupalištěm došlo vlivem zahrazení vodního toku k rozlivu vody na okolní louky, odkud se následně voda dostala do areálu koupaliště. Zaplaveny z blízké louky byly částečně i garáže „Na Plivátku“.

V současné době můžeme konstatovat, že je situace v Poličce pod kontrolou a nedošlo k žádným zásadním škodám na majetku či k ohrožení osob.

Za včerejší den a noc napadlo rekordních 70 mm vody. „Kvůli výlovu byl z 90 procent vypuštěn Pomezský rybník, i tato skutečnost pomohla k tomu, že jsme nemuseli řešit problém s velkou vodou,“ komentuje starosta města Jaroslav Martinů.

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města