Město Polička

obrázek

Historický most opraven!

Historický most opraven!

Po rozsáhlé a náročné rekonstrukci, která trvala více než půl roku, bude opravený most v městském parku zpřístupněn veřejnosti, a to poprvé ve čtvrtek 22.  října 2020.  Most září novotou a přejít můžete i po zcela nové dubové podlaze, která nahradila asfaltový povrch.

Velká rekonstrukce mostu odstartovala v dubnu tohoto roku. Celkové náklady jsou ve výši téměř 6,5 mil. Kč, z toho více než 1,5 mil. Kč poskytlo Ministerstvo kultury.

„Historický ocelový nýtovaný most z roku 1901 otevře své brány veřejnosti 22. října 2020, dočkal se tedy opravy téměř po 120 letech.  A přesně rok poté, co byl vyhlášen kulturní památkou. Díky tomu mohlo město Polička získat a čerpat výše uvedenou dotaci. Most je předán k užívání ještě před plánovaným termínem dokončení. Ráda bych touto cestou poděkovala a ocenila velmi náročnou a odbornou práci firmy Chládek a Tintěra. Velký dík a obdiv patří i všem subdodavatelům firmy, např. při výměně ocelových nýtů pracovala velmi profesionální a výjimečná parta odborníků. Ti předváděli své umění před zraky kolemjdoucích v horkých letních dnech, kdy přímo na otevřeném ohni nahřívali nýty, aby ještě horké byly přichyceny k mostu. Velký dík patří také Ing. Pavlu Starému, projektantu stavby. Děkujeme takto všem, kteří se na zdárném průběhu a dokončení díla podíleli a přispěli k záchraně památky, která je hodnotným dokladem mostního stavitelství přelomu 19. a 20. století,“ komentuje Ing. Marta Mastná, vedoucí OÚPR a ŽP MěÚ Polička.

„Ocelový most byl již delší dobu ve špatném technickém stavu, spodní ocelové nosníky musely být provizorně staticky zajištěny podpěrnou konstrukcí, což signalizovalo naléhavost opravy a nutnost jejich výměny. Původní asfaltový povrch v rámci celkové rekonstrukce nahradily dubové hranoly a v předmostí žulová dlažba. V době vypuštění Synského rybníka byly opraveny poškozené kamenné zdi pilířů statickým zajištěním a hloubkovým přespárováním,“ upřesňuje Ing. Mastná.  Aby mohly začít práce na hlavním mostu, byla v loňském roce opravena lávka v parku přes Bílý potok za 2 mil. Kč. Chodci tak při uzavření velkého mostu využívali právě tuto novou ocelovou lávku, která kopíruje svým vzhledem hlavní most a byla na své místo za pomoci těžké techniky osazena 17. prosince 2019.

„Radost nad vykonaným dílem měla být završena slavnostním otevřením a symbolickým přestřižením pásky 3. listopadu 2020. Připravovali jsme i bohatý kulturní program, tato zdařilá rekonstrukce by si oslavu zasloužila. Bohužel, z důvodu současné epidemiologické situace muselo být slavnostní otevření mostu pro veřejnost zrušeno. I tak přeji všem občanům, aby si toto zdařilé dílo užili a obnovený most bezpečně sloužil další dlouhé roky,“ doplňuje Ing. Mastná.

 

Líbí se vám opravený most v parku? Rádi fotíte? Podělte se s námi o své fotografie mostu „v novém“! Fotografie umístíme na webové stránky města Poličky.

Prosím, zasílejte na mailovou adresu: nsauerova@policka.org

¨

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města