Město Polička

Vykonávání péče o děti a mládež vybraných pracovníků za nouzového stavu

Na základě Opatření hejtmana Pardubického kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu ze dne 13. 10. 2020 a jeho následných dodatků mohou v případě potřeby rodiče nebo jiní zákonní zástupci

– zaměstnanci bezpečnostních sborů,

– zaměstnanci obecní policie,

– zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,

– zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

– zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

– sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

– sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,

– zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

– zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, 

– zaměstnanci Finanční správy České republiky,

– příslušníky ozbrojených sil,

– zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,

– pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,

– pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky mateřské školy,

– zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,

– zaměstnanci zařízení školního stravování,

– zaměstnanci České pošty, s.p.,

požádat o péči o dítě ve věku od 3 do 10 let v Masarykově základní škole Polička, se sídlem nábř. Svobody 447, Polička. V případě zájmu volejte v pracovní dny na telefon 734 851 398 nebo 461 725 529 a nebo pište na email mitasova.erika@zsmaspolicka.cz.

Dle naplněnosti určené kapacity Masarykovy základní školy Polička budou péči dle potřeby následně zajišťovat další určené organizace. Kvůli podrobnějším informacím sledujte webové stránky základní školy www.zsmaspolicka.cz nebo kontaktujte pracovníky telefonicky. Průběžně budou informace zveřejňované i na webových stránkách města Poličky.