Město Polička

Strategický plán rozvoje Města Poličky pro období 2021-2027

Zastupitelstvo města Poličky schválilo na svém zasedání konaném dne 10.12.2020 Strategický plán rozvoje města Poličky pro období 2021-2027. Tento dokument obsahuje aktuální informace o záměrech města v nadcházejícím programovacím období let 2021-2027 a popis současného stavu v jednotlivých problémových oblastech města.

Strategický plán rozvoje byl vypracován jednotlivými odbory městského úřadu. Je to živý dokument, který může být aktualizován a upravován podle současného vývoje ve městě. Aktualizace bude zahájena na základě připomínek zastupitelů, poradních orgánů zastupitelstva a rady, organizací ve městě aj.

Přílohy