Město Polička

Vykonávání péče o děti vybraných pracovníků - opatření hejtmana Pardubického kraje

Vykonávání péče o děti vybraných pracovníků za nouzového stavu na základě opatření hejtmana Pardubického kraje

Na základě Opatření hejtmana Pardubického kraje o vykonávání péče o děti za nouzového stavu ze dne 27. 2. 2021 mohou v případě potřeby rodiče nebo jiní zákonní zástupci

– zaměstnanci bezpečnostních sborů,

– zaměstnanci obecní policie,

– zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,

– zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

– zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

– sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

– sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,

– zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

– zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

– zaměstnanci Finanční správy České republiky,

– příslušníky ozbrojených sil,

– zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,

– pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,

– zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,

– zaměstnanci zařízení školního stravování,

– zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury,,

– zaměstnanci České pošty, s.p.,

požádat o péči o dítě ve věku  od 2 do 10 let

v Mateřské škole Luční Polička, se sídlem Luční 394, Polička. V případě zájmu volejte na telefon  774 725 520 nebo pište na email mslucni394@seznam.cz

v Základní škole Na Lukách Polička, se sídlem Švermova 401, Polička. V případě zájmu volejte v pracovní dny na telefon 732 422 727 nebo 461 722 203 a nebo pište na email strilek@zsnalukach.cz .

Dle naplněnosti určené kapacity Mateřské školy Luční Polička a Základní školy Na Lukách Polička budou péči dle potřeby následně zajišťovat další určené organizace. Kvůli podrobnějším informacím sledujte webové stránky mateřské školy http://www.mslucnipolicka.cz/ a základní školy http://zsnalukach.cz nebo kontaktujte pracovníky telefonicky. Průběžně budou informace zveřejňované i na webových stránkách města Poličky.