Město Polička

obrázek

Nové defibrilátory

Nové defibrilátory

Město Polička pořídilo na konci loňského roku 2 nové defibrilátory pro záchranu lidských životů. Jeden z nich bude umístěn ve vestibulu České spořitelny (u bankomatů). Jeho umístění bylo zvoleno tak, aby byl dostupný veřejnosti a zároveň pod dohledem bezpečnostních kamer. „Vedl jsem jednání se zástupci České spořitelny a chtěl bych tímto vyjádřit velké poděkování za jejich vstřícnost a spolupráci při umístění přístroje v prostorách spořitelny na náměstí,“ komentuje místostarosta města Pavel Štefka.

Druhý přístroj je k dispozici poličské jednotce dobrovolných hasičů. Oba defibrilátory jsou plně automatické, po zapnutí přesně navádí nahraným hlasem obsluhující osobu, jak má při záchraně života postupovat.

Jsme rádi a doufáme, že nákupem těchto přístrojů můžeme přispět k záchraně lidských životů v našem městě.

 

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města