Město Polička

Informace očkování Covid

TZ 15. 2. 2021

Navazujeme tímto na předešlé informace, které se týkaly průběhu očkování a možnosti zřízení očkovacích center v některých městech Pardubického kraje, včetně Poličky.

Dnes 15.2.2021 vypršel termín, který si obce a Pardubický kraj stanovily pro případné potvrzení vzniku očkovacích center. Bohužel, vývoj situace již v průběhu února v předstihu značil, že původně zvažovaný termín 1. 3. 2021 je pro vznik center nereálný. Nikoli snad kvůli nepřipravenosti obcí, ale samozřejmě z důvodu nedostatku očkovacích vakcín.

Město Polička je i nadále připraveno v podstatě obratem zajistit prostory, technické zázemí a administrativu ve vytipovaných prostorách (Tylův dům nebo Dům Jordán), jednáme průběžně se zástupci lékařů a nemocnic Pardubického kraje (právě nemocnice musí být provozovatelem takového centra) tak, abychom pro případ vzniku centra nebyli zdržováni složitou byrokracií a administrativou a vše maximálně urychlili.

V tuto chvíli neumíme v žádném případě prognózovat další vývoj. Ten je zcela závislý na dostatku vakcín a kapacitách lékařského personálu.

Věříme a doufáme, že i v případě nedostatku vakcín budou v našem regionu proočkovány v nejbližší době nejrizikovější skupiny starších spoluobčanů, a to včetně domovů důchodců, domů s pečovatelskou službou a obdobných zařízení, jejichž seznam, včetně počtu a věku klientů má k dispozici krajský úřad.

Nadále můžete využívat linku Městského úřadu Polička pro pomoc či radu ohledně registrace nebo jiných záležitostí ohledně procesu očkování - 733 710 450, 734 152 221 nebo 733 713 627.

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města