Město Polička

Uzavření úseku matriky

Vážení občané,

z  technických důvodů jsme nuceni do pátku 26. února 2021 uzavřít úsek matriky. Agendu CZECH Point (výpisy z katastru nemovitostí, z Rejstříku trestů, z Obchodního rejstříku atd.) zajišťuje obecní živnostenský úřad. Tyto úkony provádí rovněž Česká pošta, Eimova ul., zde lze provést i ověření podpisu nebo ověření shody originálu dokumentu s jeho kopií. Opětovné otevření matriky předpokládáme v pondělí 1. března 2021.

Děkujeme za pochopení.