Město Polička

Rozpočet pro rok 2021 schválen

Celkové výdaje – 339,8 mil. Kč, z toho výdaje na investice 101,5 mil. Kč, mimozpočtová rezerva ve výši 7 mil. Kč.  S takovým rozpočtem bude město Polička hospodařit v tomto roce.

Zastupitelé města Poličky schválili na svém jednání ve čtvrtek 25. února zásadní dokument města, a to rozpočet pro rok 2021. Jeho finálnímu schválení tradičně předcházela rozprava na pracovním jednání zastupitelů, projednání a schválení radou města a také finančním výborem. Nutno podotknout, že zpracování rozpočtu pro tento rok bylo náročné a znamenalo řadu jednání,  finančních rozborů a škrtů vzhledem k současné koronavirové krizi a nutným úsporám. Rozpočet je tedy zpracován tak, aby byl úsporný, vyrovnaný a zároveň umožnil zachovat rozvoj města Poličky v plném měřítku.  Rozpočet není zatížen čerpáním úvěru, navíc počítá s příslibem cca 7 dotací, které městu přinesou desítky milionů korun.

Jaké největší investiční akce nás tento rok čekají? Jmenujme alespoň ty nejdůležitější.

V tomto roce bude dokončena rekonstrukce ulic v historickém centru města, a to poslední etapou, která zahrnuje ulice Václavská a Otakarova – 9,5 mil. Kč. Zásadní stavbou je vybudování nové a velmi potřebné cyklostezky k Masokombinátu – 17,5 mil. Kč. Dokončena bude i technická a dopravní infrastruktura III. etapy v lokalitě Bezručova – 6 mil. Kč, v této části města dojde i k vybudování parku a hřiště pro děti v hodnotě 1,4 mil. Kč. Pokračovat bude výměna svítidel veřejného osvětlení z dotace Efekt III. etapa – 6,6 mil. Kč.

Zásadní výdaje putují i do oblasti školství - rekonstrukce ZŠ Na Lukách – 12,6 mil. Kč (zahrnuje rekonstrukci WC a školní jídelny), rekonstrukce MŠ Palackého nám. – 5,6 mil (výměna oken, změna vytápění budovy (z akumulačních kamen na tepelné čerpadlo), zateplení zadní stěny budovy směrem do zahrady a pořízení únikového schodiště z druhého nadzemního podlaží).

Důležité investice proběhnou v oblasti životního prostřední, nejvyšší náklady představuje rekonstrukce dešťové zdrže ČOV Polička a zvýšení hydraulické kapacity ČOV – 16,6 mil. Kč. Tato akce zahrnuje dvě zásadní opatření, která přispějí ke zvýšení čistoty Bílého potoka. V rámci stavby bude současně řešena i rekonstrukce anaerobní nádrže jejíž technologické vybavení je cca 20 let staré.

Město Polička každoročně nezapomíná na své historické památky. I v letošním roce bude pokračovat oprava hradeb (1,3 mil. Kč z městského rozpočtu + cca 500 tis. Kč dotace z Programu regenerace). Obnova městských hradeb se po několika letech blíží do svého finiše. Po celkové revitalizaci hradebního okruhu zbývá pro letošní rok dokončit dvě části hradebních úseků   SO 21 a SO 22 v jižní části městského opevnění v prostoru Na Valech. Jedná se o statické zajištění části hradební zdi, která je téměř v havarijním stavu, vedle Witzovy brány a výměna poškozené střešní krytiny na jedné baště.

 Milionové částky jsou plánovány pro poličskou radnici (1,5 mil. z rozpočtu města + 1 mil. z Programu regenerace). Původně měla v tomto roce odstartovat obnova jejího obvodového pláště vč. restaurování kamenných prvků a rozsáhlé fasádní výzdoby. S ohledem na náročnost uvedené akce se po důkladné analýze zpracované projektové dokumentace doporučuje využít přiznaný finanční příspěvek od Ministerstva kultury na restaurování omítek a štukové výzdoby vestibulu 2. patra barokní radnice a také na aktualizaci výše uvedené projektové dokumentace.  Přes 2 mil. Kč jdou na opravu statiky hradeb v areálu hradu Svojanova.

Uvedené částky představují očekávané náklady, které se mohou měnit na základě výsledku výběrových řízení jednotlivých akcí.

 

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města