Město Polička

Zápisy do 1. ročníků základních škol duben 2021

Zápisy do 1. ročníků základních škol duben 2021

 Zápisy do 1. ročníků základních škol pro školní rok 2021/2022 proběhnou v základních školách zřízených městem Polička na základě předaných žádostí o přijetí k povinné školní docházce dle následujícího rozpisu:

Masarykova základní škola Polička, nábř. Svobody 447

termín:                        1. - 30. 4. 2021 (možnost osobního předání 8. 4. 2021 od 9 do 15:30 hod.)

předání žádosti:          elektronicky 

                                    poštou

                                    v hlavní budově školy do schránky (nábř. Svobody)

                                    osobně 8. 4. 2021 od 9 do 15:30 hod.

více též na   https://www.zsmaspolicka.cz/informace-pro-rodice/prijimaci-rizeni/1-rocnik 

tel.  731 572 157 (L.Novotná, ředitelka), 731 572 158 (L.Cechová, zástupkyně ředitelky)

e-mail: reditel@zsmaspolicka.cz , cechova.lenka@zsmaspolicka.cz

 

Základní škola Na Lukách Polička, Švermova 401

termín:                        1. - 9. 4. 2021 (možnost osobního předání 8. 4. 2021 od 12 do 16 hod. a 9. 4. 2021 od 8 do 12 hod.)

předání žádosti:          elektronicky

                                    poštou

                                    v hlavní budově školy do schránky (ul. Švermova)

                                    osobně 8. 4. 2021 od 12 do 16 hod. a 9. 4. 2021 od 8 do 12 hod.

více též na   http://zsnalukach.cz/indexm.php?codelam1=zapis.html&rozliseni1=0  

tel.  461 722 193

e-mail: strilek@zsnalukach.cz


 

Zápis do 1. ročníku, tj. zápis k povinné školní docházce je pro školní rok 2021/2022 povinný pro děti narozené 1. 9. 2014 – 31.8. 2015 a děti, kterým byl v loňském roce povolený odklad povinné školní docházky.

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Každé dítě, na které se vztahuje povinná školní docházka, má nárok na přijetí do základní školy ve školském obvodu, v němž má místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu (tzv. spádová škola). Zároveň má zákonný zástupce dítěte možnost požádat o zápis v jiné než spádové škole. Školské obvody pro poličské základní školy jsou stanovené obecně závaznou vyhláškou č. 2/2019. Vyhláška je k dispozici na webových stránkách http://www.policka.org/seznam/Mestsky-urad/vyhlasky-mesta .