Město Polička

Studie Liboháje_zveřejnění konečné podoby

Architektonicko – krajinářská studie parku Liboháj – Polička byla po vypořádání připomínek veřejnosti Ing. Markétou Sprinzlovou, Ph.D. dokončena. Studii si můžete prohlédnout v příloze tohoto textu.

Případná realizace jednotlivých návrhů uvedených ve studii bude záviset na vůli zastupitelstva města s ohledem na finanční možnosti města a zájem veřejnosti.

Jiří Coufal, OÚPRaŽP