Město Polička

obrázek

Kráčíte, kudy kráčely dějiny - novinka v ulici Fortna

Kráčíte, kudy kráčely dějiny - novinka v ulici Fortna

Zakrytá archeologická lokalita v ulici Fortna v Poličce

Pokud půjdete ulicí Fortna (od nemocnice) do starého města, nebo naopak z města na Horní předměstí, můžete si všimnout podél chodníku 60 m dlouhého pásu z hnědé žuly, vystřídané občas žulou černou. Pozorný chodec uvidí i nápisy v kameni. Město Polička, které v minulém roce rekonstruovalo vozovku této ulice, využilo návrhu městského muzea a součástí projektu se stal "žulový pásek k opevnění" nebo chcete-li poetičtěji, tak "poličský poledník".

Záměr dobře navazuje na informačně názornou tabuli lehce naučné stezky Okolo poličských hradeb, umístěné na nároží ulic Fortna a Parkány. "Právě ulice Fortna nabízela jedinečnou možnost představit jednotlivé části opevnění: při vycházení z města je to hlavní hradba, parkán, parkánová zeď, vodní příkop, val s vnější hradbou a vnější vodní příkop - celé opevnění dosahovalo šířky až 60 m," upřesňuje ředitel muzea David Junek.

Věříme, že Vás tato novinka zaujme.