Město Polička

Poličsko mluví o vzdělání

Srdečně zveme k další z panelových diskusí na téma českého vzdělávacího systému. Naslouchat a společně diskutovat přijďte v úterý 12. října 2021 od 18.30 do Divadelního klubu. Čekají na vás nejen zajímaví hosté, ale také aktuální téma - význam a role hodnocení ve vzdělávání. K debatě zveme nejen odbornou veřejnost, ale vás všechny, kterým není otázka českého školství lhostejná.

Za spoluorganizátory - J. Dvořák, Gymnázium Polička