Město Polička

obrázek

Je naše město připraveno na změnu klimatu?

Je naše město připraveno na změnu klimatu?

Norské fondy

 

I odpověď na tuto otázku mohli získat účastníci workshopu, kde byly představeny hlavní výstupy analytické části adaptační strategie na změny klimatu, kterou zpracovává pro město Polička společnost EKOTOXA. Prezentace se uskutečnila za účasti veřejnosti ve čtvrtek 9. června v Divadelním klubu. Adaptační strategie by měla našemu městu pomoci reagovat na postupně se zvyšující teploty, sucho nebo další meteorologické extrémy, které jsou v budoucnu předpokládány.

Celý večer probíhal formou jedné velké diskuse, kdy účastníci reagovali na prezentaci Zdeňka Frélicha ze společnosti EKOTOXA, která strategii připravuje.

V úvodu projekt představil Mgr. Jan Matouš, zastupitel města a vedoucí pracovní skupiny, který uvedl kromě jiného: „Naše město se s přípravou adaptační strategie zařadilo k jiným městům, kterým se již adaptační strategii podařilo zhotovit. V současné době se dokončila analýza stávajícího stavu zastavěného města a okolní krajiny a rozběhla se příprava návrhů a opatření, které bude třeba v budoucnu postupně realizovat, aby naše město bylo na nastupující změny dobře připraveno.“ Do těchto návrhů budou samozřejmě zařazeny i podněty účastníků tohoto workshopu.

Analýza představila všechna rizika, která v Poličce nastávající změny klimatu představují, dopady na zdraví, cestovní ruch, velké téma nakládání s vodou v krajině, zeleň ve městě… Účastníci měli možnost například vidět ulice, kde panuje v létě největší horko a žár. Mezi ně patří např. ulice Hegerova. Prezentace přinesla samozřejmě i návrhy řešení, ty budou v Návrhové části podrobněji rozpracovány.

„Bylo pro nás velmi pozitivní, že beseda byla interaktivní a že jsme od účastníků dostali řadu dobrých podnětů k možnostem adaptací ve městě.“ Sděluje své pocity Zdeněk Frélich. „Věříme, že nám pomohou zpřesnit Návrhovou část, kterou jsme začali připravovat. Její výstupy budeme znát na podzim,“ upřesňuje Zdeněk Frélich.

Celou analytickou část Adaptační strategie na změnu klimatu pro město Polička najdete na webových stránkách města.  Veškeré informace najdete v záložce „Změna klimatu“. Zde také najdete Pocitovou mapu horka a anketu, kterou můžete vyplnit do konce června na adrese https://pocitove-mapy.ekotoxa.cz/policka/o-projektu.

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

 

• stránky Státního fondu životního prostředí ČR: www.sfzp.cz/norskefondy

• stránky Ministerstva financí České republiky: www.norskefondy.cz

• oficiální stránku Fondů EHP a Norska: www.eeagrants.org.

Přílohy