Město Polička

Jak pršelo v I. pololetí roku 2022

Vážení a milí čtenáři,

dovolte mi navázat na článek z dubnové Jitřenky „Jak pršelo v roce 2021“. Rád bych z tohoto článku připomněl základní aspekty  - dlouhé období sucha v letech 2014 – až květen 2020, kdy napadlo pouze 80 – 90 % obvyklého množství srážek a následné období cca 15 měsíců vydatných srážek, které skončilo začátkem podzimu 2021. Ve výše zmíněném článku jsem mimo jiné uvedl, že dlouhodobý průměr srážek v ČR je 680 mm a pro Poličku cca 700 mm za rok.

Bohužel již od září r. 2021 vydatné srážky vystřídalo opět sucho, a to velmi výrazné. Mimořádně suchý závěr roku způsobil, že za celý rok 2021 napršelo, a to i po deštivých prvních
8 měsících, pouze 560 mm vody. Na nezvykle suchý konec roku navázala velmi suchá a teplá zima téměř bez sněhu a i další měsíce, a to až do dubna, byly srážkově neskutečně slabé, kdy napršelo pouze kolem 50 % obvyklého stavu.

Můžeme tedy konstatovat, že 8 měsíců, tj. od září 2021 až po duben 2022 bylo výrazně suchých. Naštěstí v květnu a červnu byly srážky téměř na obvyklých hodnotách, nicméně celkové srážky za I. pololetí letošního roku v Poličce dosáhly pouze 218 mm vody včetně 42 mm napršené vody v předposlední červnový den, což je výrazně méně než obvykle. Pokud za základ vezmeme průměr cca 700 mm ročních srážek pro Poličku a též skutečnost, že květen a červen mají být srážkově nejvydatnější měsíce (z důvodu úrody je to i žádoucí), tak 218 mm za 6 měsíců je pouze někde na úrovni 60 % standardního objemu srážkového průměru pro toto období.

Mám za to, že dnes již téměř nikdo nemůže pochybovat, že k těmto změnám počasí dochází a nemůžeme se tvářit, že nejsou reálné. Bohužel vody v krajině rok od roku výrazně ubývá a teplota ovzduší stoupá. To je doslova smrtící kombinace, která vše velmi urychluje, především narušuje malý vodní oběh. Stále platí moudrost zkušených hospodářů, že na suchou půdu nerado pršívá. Podle všech dostupných údajů se průměrná teplota ovzduší za posledních
50 - 60 let na světě zvýšila o 1,1 °C, nicméně v naší české zemi 2 x více a uvádí se dokonce
o 2 – 2,1 °C.

Musím také napsat, že v současné době trpí velkým suchem i Španělsko, Portugalsko, Itálie (téměř vyschlá řeka Pád), Francie, Ukrajina, oblast amerického státu Kalifornie s 55 milionovou populací a další země, ve kterých se za poslední desítky let udály v krajině podobné změny jako u nás.

Myslím, že tyto skutečnosti nás nemohou uchlácholit a musíme urychleně zavádět nezbytné změny v naší krajině. Je velmi znepokojující, že podle mnoha vědeckých závěrů máme naši zemědělskou půdu ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi nejvíce poškozenou a zároveň i nejvíce vyschlou, a to z mnoha důvodů neuváženého konání v naší krajině za poslední desetiletí.

Vážení a milí spoluobčané, omlouvám se, že opětovně píši o velmi znepokojujících věcech, ale jsem velmi hluboce přesvědčený, že pokud máme dostát základní mezigenerační zodpovědnosti a předat planetu Zemi našim dětem v dobrém stavu, tak máme nejvyšší čas začít řešit celou řadu závažných věcí s maximální naléhavostí a důsledností.

Moc děkuji za přečtení mého článku.

Jaroslav Martinů

starosta města