Město Polička

Modernizace tělocvičen Masarykovy ZŠ Polička

Město Polička realizuje od poloviny července do konce září 2022 projekt Modernizace tělocvičen Masarykovy ZŠ v hodnotě 850 tis. Kč.  Stavební úpravy zahrnují výměnu stávajících zářivek v tělocvičnách za nová úsporná LED svítidla. Na okenní prvky tělocvičen bude nalepena exteriérová protisluneční folie pro snížení vnitřní teploty.

Na tento projekt čerpá město Polička dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 70% skutečně vynaložených uznatelných nákladů.

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města