Město Polička

obrázek

Začala rekonstrukce ulic Eimova a Nádražní v Poličce. Ulice Nádražní pro automobily uzavřena

Začala rekonstrukce ulic Eimova a Nádražní v Poličce. Ulice Nádražní pro automobily uzavřena

Rekonstrukce uvedených ulic bude rozdělena do několika etap tak, aby byl co nejméně omezen provoz automobilů i chodců. Dodavatelem stavby je firma PP-GROUP.cz s.r.o., Proseč.

I.etapa zahrnuje celou ulici Nádražní a část ulice Eimova od pošty (od čp. 245) po křižovatku s ulicí Nádražní (po čp. 50). Práce budou probíhat během prázdnin a podzimu až do konce tohoto roku. Aktuálně je pro automobily uzavřena ulice Nádražní.

II.etapa je plánována pro příští rok a zahrnuje zbývající část ulice Eimova od křižovatky s ul. Nádražní (od čp. 50) po křižovatku s ulicí Vrchlického a Starohradská (po čp. 45).

Kromě opravy komunikací dojde i k opravě stávající kanalizace a výměně veřejného osvětlení. Předpokládané výdaje, které jdou z rozpočtu města Poličky jsou ve výši více než 35 mil. Kč. Svazek obcí Vodovody Poličsko provede výměnu vodovodu v ulici Eimova v hodnotě 3 mil. Kč.

A jak budou vypadat opravené komunikace? Vozovky pokryje nový asfaltobeton, chodníky získají novou betonovou zámkovou dlažbu, parkovací stání bude tvořit nová žulová dlažba 100 x 100 mm.

 

Ing. Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města Poličky