Město Polička

Vedení města poděkovalo Mgr. Pavlu Brandejsovi

Ředitel DPS Penzion Polička Mgr. Pavel Brandejs končí po dlouhých 25 letech ve své funkci. Za jeho práci mu poděkoval starosta Jaroslav Martinů společně s místostarostou Pavlem Štefkou. Zároveň přivítali ve funkci novou ředitelku Ing. Štěpánku Dvořákovou.

Pan Brandejs byl jediným ředitelem poličského penzionu od jeho otevření. První nájemníci se do penzionu nastěhovali v roce 1997 a od té doby došlo k mnoha úpravám a změnám. Budovu zasáhla i velká povodeň v roce jeho otevření. „Od roku 1997, kdy se začali do penzionu stěhovat první nájemníci, žijí do současné doby už pouze 4 obyvatelé, z původních zaměstnanců zůstali pouze 2. V současné době tu žije 93 obyvatel a za 25 let se zde vystřídalo celkem 263 klientů. Své nástupkyni předávám vypracovaný skvělý tým a kolektiv“, uvádí Mgr. Brandejs.

Ing. Dvořáková se funkce ujímá od 1. srpna 2022 a jaká je jedna z jejich vizí a cílů? „Pro mě jsou nejdůležitější lidé, a to jak personál, tak samozřejmě všichni obyvatelé penzionu. Chci se se všemi důkladně seznámit a přeji si, aby tu všichni žili v klidu a jistotě. Neplánuji proto žádné razantní změny, na které by si museli obyvatelé penzionu zvykat.“

Přejeme Ing. Brandejsovi hodně zdraví a spokojenosti do dalších let a děkujeme za všechny spokojené klienty, které za jeho vedení penzionem prošli. Nové ředitelce přejeme hodně úspěchů v nové práci a co jiného, než spokojené lidi okolo sebe!

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města