Město Polička

Prázdninové zprávy z UBABY

Adaptační skupina UBABY v ulici Alšova už má za sebou dva měsíce fungování. Po zahřívacím červnovém provozu jsme se naplno vrhli do prázdninových měsíců.

Hned prvního července jsme uvítali prázdniny v proužkovaném. Při námořnické pohádce, kterou pro nás sehrálo divadelní představení JOJO, jsme se společně plavili na lodi, viděli piráty i vládce všech moří Neptuna. A na jedné lodi s našimi ukrajinskými přáteli chceme zůstat nejen o prázdninách. Celé odpoledne se pak neslo ve znamení soutěží, her, špekáčků  nebo třeba zmrzliny.

Letní dny jsou v UBABY plné aktivit, výletů, poznávání a nezřídka i učení. Šipkovaná nás zavedla až na poličskou přehradu, kde na děti čekal sladký poklad. Na Sváťově zážitkové cestě u rybníka Rosnička ve Svitavách si děti mohly vyzkoušet herní lavičky a cvrnkadla. Mimo výletů se v UBABY pořádají i tematické dny. Více o třídění odpadu se děti dozvěděly v místním sběrném dvoře, o domácích zvířatech a jejich chovu zase na farmě v Květné zahradě. Navštívili jsme také Zábaviště pro sviště na radnici, město jsme si prohlédli shora z hradeb.

Do adaptační skupiny začaly o prázdninách docházet nejen předškolní děti, ale i jejich starší kamarádi. Většina dětí potřebuje procvičovat češtinu. V novém školním roce budou už muset bez úlev zvládnout všechny školní předměty v českém jazyce. Proto se staráme i o jejich jazykovou výbavu. Menší děti procvičují rytmické říkanky a učí se třeba barvy. Ti starší rozvíjejí jazykové dovednosti podle vlastních potřeb. Kromě jedné ukrajinské pedagožky jim jsou vždy k dispozici dvě české asistentky připravené pomoci. Ukrajinské slovníky a česko-ukrajinské pracovní sešity nám přislíbila vytisknout místní REKlamka.

Děti si pozvolna zvykají i na českou kuchyni, každý den jim nabízíme svačinu a oběd. Některé děti si na českých polévkách i knedlících pochutnávají, jiné dávají přednost obědům v krabičkách od svých maminek.

V měsíci srpnu nás čekají další dobrodružství, řemeslné dílny, návštěva dětského oddělení v knihovně, muzikoterapie, dramaterapie a mnoho dalšího.

Máte chuť podílet se na některých aktivitách? Chcete nás upozornit na zajímavé místo v okolí nebo nás podpořit? Přidejte se ke skupině UBABY na Facebooku a kontaktujte nás. Plujte s námi i vy na jedné lodi v prázdninových vodách!

Tým UBABY

 

Muzikoterapie – když zvuk léčí

Léčba hudbou, která zde byla a je s lidmi od nepaměti, bude od září nabízena v MATAMI pro rodiče a děti. Od září se jednou za 14 dní v pondělí odpoledne budou moci účastníci muzikoterapeutických setkání malí i velcí a pozitivně ovlivňovat psychický i fyzický stav sebe samého a ostatních.

Přijďte si zahrát na tradiční nástroje, zabubnovat na šamanský buben, poslechnout si tajemné digeridoo.

Více informací obdržíte v MATAMI.