Město Polička

Svoz odpadu

Vážení občané,

V pondělí 19. 9. 2022 se uskuteční svoz nebezpečného odpadu, použitých elektrozařízení, objemného domovního odpadu a pneumatik v městských částech Lezník, Střítež, Modřec a Bořiny.  Svoz uvedených odpadů je bezplatná služba pro občany s trvalým pobytem na území města Poličky a dále pro majitele chat a chalup na území města. Svoz nebezpečných odpadu zajišťuje sběrné vozidlo společnosti LIKO SVITAVY a.s.

Svoz proběhne v následujících intervalech:

Lezník -      Haná            15:15 – 15:25,   škola 15:30 – 15:40,  dolní Lezník (zast.) 15:45 – 15:55,

                 “U koryt“       16:00 – 16:10

Střítež -     u hřiště        16:25 – 16:35, hasičská zbrojnice 16:45 – 16:55

Modřec -   u prodejny   17:15 – 17:25, u rybníka (č.p. 6)   17:30 – 17:40

Bořiny -     u bytovek    17:55 – 18:05

Žádáme občany, aby neshromažďovali odpady na místech sběru před příjezdem sběrného vozidla, ale aby předávali odpady přímo obsluze vozidla   !!!