Město Polička

Běh naděje 2022

Začnu slovy svého zástupce a kolegy Michala Popelky: ,,Myslím si, že až na to počasí se to
povedlo. Ale s tím nic nenaděláme. I ten výtěžek je potěšující a myslím, že to stálo za to Běh
opět uspořádat." A má pravdu, počtem zaregistrovaných jsme překonali oba covidové roky
(81 účastníků v roce 2020, 75 účastníků v roce 2021).

V neděli 11. září jsem k Vám promluvil jako hlavní pořadatel Běhu naděje již popatnácté.
Začínal jsem v roce 2004 ještě jako pořadatel Běhu Terryho Foxe, na jehož odkaz navazujeme
dodnes. Děkuji skvělým pořadatelům, hostům, sponzorům a návštěvníkům. Bez Vás by se
Běh naděje v Poličce neuskutečnil. Letos jsem naše město zapsal ,,zlatým písmem" mezi deset
pořadatelských míst v celé České republice. Tato akce se pomalu stává tradicí našeho
nádherného města.

V 10.30 hodin byla v kostele sv. Jakuba v Poličce slavena mše svatá za pořadatele Běhu
naděje v Poličce a jeho živé a zemřelé účastníky. V evangeliu jsme slyšeli podobenství o
marnotratném synovi, který byl mrtev a zase žije, byl ztracen a je zase nalezen (Lk 15 kap.
32). Zde jsem si dal do souvislosti přirovnání s podporou rakoviny. Vybíráme na potřebný
výzkum této zákeřné nemoci, kdy ze skoro umírajících můžeme být zase živí. V tomto
případě je to přirovnání velmi výstižné.

Půl hodiny po poledni začala na Palackého náměstí registrace. Po dvouleté pauze byla opět
vyhlášena sbírka na podporu výzkumu rakoviny a každý si mohl za příspěvek něco z naší
bohaté nabídky zakoupit. K dispozici byla trička, kšiltovky, pohledy, propisovací tužky,
připínací loga a mnoho dalších drobností.

Tento rok byl pro nás mimořádný, protože akci doprovázel živý zpěv mého kamaráda Martina
Kováře. V roce 2017 se zúčastnil pěvecké soutěže Zlín Talent a umístil se na 4. místě.
Okolo 14. hodiny k nám promluvil pan Jaroslav Martinů, starosta města Poličky. Pak se ujala
slova paní Marie Jílková, naše rodačka a v současné době poslankyně Parlamentu České
republiky. Zaregistrovalo se 84 účastníků. Vybráno bylo 9149 Kč. To znamená, že průměrně
každý účastník přispěl více než stokorunou. Je to super, díky za to. Peníze jsme odeslali na
účet firmy Levity, která je předá do nemocnice Motol v Praze. Trať vedla skoro shodně jako
v minulých letech. V cíli byl každý obdarován plastovým modrým náramkem s logem BN
a diplomem, který rozdával pan starosta. Nechyběla tradiční tombola, letos poprvé kvůli dešti
v prostorách radnice. Po běžeckém či jezdeckém výkonu zpříjemnil čekání na slosování
tvarohový koláč a nápoj (limonáda nebo čaj).

Letos náš Běh nepodpořil Pardubický kraj, protože jsme poměrně dlouho nevěděli, zda se
sbírka bude konat. Chtěl bych poděkovat Městskému úřadu v Poličce, T.E.S Polička za
vylepení plakátů, MO KDU-ČSL a Svatojosefské jednotě Polička. V loňském roce nás
podpořil Jan Smejkal, který nám zachoval přízeň i v letošním roce. Oproti minulým ročníkům
místo antigenních testů a respirátorů zaplatil občerstvení. Mé velké poděkování patří panu
starostovi, jehož podpory si velice vážím. Tento rok jsem na Běh neměl moc času. Hodně
práce odvedl Jirka Bulva, můj kamarád a člen pořadatelského týmu. Podařilo se umístit
transparent s místem konání u radnice, což byla milá změna oproti mnohaleté reklamě u
budovy Charity Polička.

Krásný rok 2022 s Během naděje máme za sebou. Rádi se s Vámi setkáme i v příštím roce.
Termín konání ještě upřesníme. Po zkušenostech z let 2011 až 2019, kdy se Běh uskutečnil
v červnu, k nám bylo počasí přívětivější. Budeme Vás včas informovat.

Miloslav Zezula, hlavní pořadatel BN 2022 v Poličce