Město Polička

Milostivé léto

Od 1. září byla spuštěna druhá fáze tzv. „milostivého léta“.

Jedná se o jedinečnou možnost splatit exekuce bez úroků. Fyzickým
osobám, které mají dluh vůči státu a jiným veřejnoprávním věřitelům vymáhaný soudním
exekutorem, se otevírá možnost splnit svůj dluh zjednodušeným a finančně výrazně méně
nákladným způsobem. Pokud dlužník využije „milostivého léta“, věřitel sice ztrácí dosud
nezaplacené příslušenství, bude mu však uhrazen původní dluh, který je často dlouhodobě
nevymahatelný.

Jak jistě víte, „milostivé léto“ proběhlo už v minulém roce a mohlo by se tak zdát, že se
bude opakovat pravidelně. Na to není možné v žádném případě spoléhat, považujte proto tedy
tuto příležitost za skutečně unikátní. Předpokládám, že v důsledku současné energetické krize
a zvyšující se inflace je druhá vlna na místě a může pomoci především těm, kteří se do akce
nemohli zapojit loni.

JUDr. Pavel Blažek, Ph.D.
MINISTR SPRAVEDLNOSTI ČR

Informace najdete v příloze

Přílohy