Město Polička

Ustavující zasedání Zastupitelstva města Poličky

Slavnostní ustavující zasedání Zastupitelstva města Poličky proběhlo ve čtvrtek 20. října 2022 v malém sále Tylova domu.

Poličští voliči dali hlas těmto 21 zastupitelům: Martinů Jaroslav – ODS, Tomanová Marie JUDr. – ODS, Toman Jiří MUDr. – ODS, Štefka Pavel - ANO 2011 a nezávislí, Plšek Martin MUDr. – ODS, Kozáček Martin Ing. – ODS, Grubhoffer Miloš - ODS, Totušek Radim - ANO 2011 a nezávislí, Skalník Jakub RNDr. - Pro Poličku, Kysilko Roman Ing. - ANO 2011 a nezávislí, Trávníček Jiří - Otvírání Poličky, Skalníková Eva RNDr. – Pro Poličku, Báča Oldřich – ODS, Jelínek Libor - ANO 2011 a nezávislí, Vlček Štěpán Ing. et Ing. - Otvírání Poličky, Češková Světlana Bc. - Otvírání Poličky, Baláš Josef Ing. Ph.D. –KDU-ČSL, Klepárník Martin Mgr. Ph.D. - Otvírání Poličky, Hrubá Eliška Bc. - ANO 2011 a nezávislí, Matouš Jan Mgr. – Pro Poličku, Šafář David Mgr. – 647 - KDU-ČSL.   

Po složení slavnostního slibu všech zastupitelů následovala volba starosty. Tím se již páté volební období stal Jaroslav Martinů, místostarostou byl zvolen Pavel Štefka, který je ve své pozici druhé volební období. Do rady města zasednou - MUDr. Jiří Toman, MUDr. Martin Plšek, Ing. Josef Baláš Ph.D., Radim Totušek a Ing. Roman Kysilko.  Zvoleni byli i jednotliví předsedové výborů. Výbor finanční povede Ing. Josef Baláš Ph.D. (protikandidát Bc. Světlana Češková), kontrolní výbor Ing. et Ing Štěpán Vlček (jediný kandidát) a výbor pro výchovu a vzdělávání – Mgr. David Šafář (protikandidát Mgr. Martin Klepárník Ph.D.).

Vedení města a radní představili své vize a priority. Mezi ně patří zejména problém energií, bytová výstavba, doprava a parkování, podpora podnikatelů a tím pracovních možností ve městě, podpora školství – rekonstrukce ve školách, školkách, dojde i k rekonstrukci domu, kde sídlí Středisko volného času Mozaika, podpora spolků, kultury, radní kladou důraz také na zdravotnictví (dostupná síť praktických lékařů) a na sociální služby. „Chceme být i nadále vlídným a slušným městem pro všechny,“ komentuje starosta Jaroslav Martinů.

Nově zvolení zastupitelé se na svém prvním řádném zasedání sejdou ve čtvrtek 8. prosince 2022.

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města