Město Polička

Koaliční dohoda a cíle pro čtyřleté volební období

V pondělí 17. října 2022 se sešli členové nově vzniklé koalice města Poličky a svými podpisy koaliční dohody stvrdili „Cíle pro volební období 2022 – 2026“. V městském zastupitelstvu bude mít toto seskupení 14 zastupitelů z celkového počtu 21 členů – 7 ODS, 5 ANO a 2011 a nezávislí, 2 KDU – ČSL.

„Velice rád bych ocenil a poděkoval všem zastupitelům čtrnáctičlenné koalice za aktivní a věcná jednání včetně rychlé shody na hlavních cílech dalšího rozvoje Poličky v období 2022 – 2026.

Zodpovědně mohu slíbit, že hlavní prioritou bude vždy hledat maximální shodu všech 21 zastupitelů našeho města a zbytečně nemarnit a neoslabovat energii falešným politickým hašteřením,“ komentuje starosta města Jaroslav Martinů.

 

Cíle pro volební období 2022 – 2026

efektivní a průhledné hospodaření města

realizace vhodných a efektivních opatření dle zpracovávané Energetické koncepce města

organizační a servisní podpora všech forem bytové výstavby včetně bytů nájemních

aktivní podpora rozvoje podnikání

vlídný a vstřícný městský úřad k potřebám občanů

kvalitní a důsledná péče o životní prostředí, zajištění dostatečných zdrojů pitné vody včetně zohlednění výstupů Adaptační strategie na změnu klimatu pro město Poličku

podpora prevence systému kriminality

podpora rodin s dětmi (propracování slev pro více početné rodiny) 

koordinace, podpora a rozvoj potřebných zdravotních a sociálních služeb

posouzení bezpečnosti dopravy a posílení počtu parkovacích míst ve městě

podpora všech úrovní školství, podpora rekonstrukcí školských objektů a přilehlých ploch, podpora stravování ve školách a školkách

podpora současného rozmanitého kulturního dění s důrazem na aktivitu spolků

podpora všech sportovních aktivit, včetně dokončení rekonstrukce plaveckého bazénu, modernizace zimního a letního stadionu s využitím dotačních možností

podpora budování nových cyklostezek a vycházkových cest včetně údržby

důraz na spolupráci s osadními výbory, pokračování ve zvelebování městských částí Lezník, Střítež a Modřec

 

N. Šauerová, tisková mluvčí města