Město Polička

obrázek

Radniční věž v plné kráse

Radniční věž v plné kráse

Složitá soustava lešení, které zakrývalo vršek barokní radnice, bylo na začátku listopadu odstraněno a věž se odkryla v celé své kráse!

Byla tak zakončena první etapa rozsáhlé obnovy radnice, která má celkově etapy tři. Na věži tak byly opraveny architektonické prvky i původní štuková výzdoba fasády. Samotná fasáda byla již značně porušena, probíhaly restaurátorské práce na jejím zpevnění a zatmelení rozsáhlých trhlin. Poté získala věž nový kabát v odstínech barev, které jsou na fasádě stavby radnice. Celkově je radnice nyní krásně barevně sjednocena (původní nátěr věže byl ve světlých barvách).

Obnovy se dočkaly i věžní hodiny, jejichž zvuk odbíjení patří neodmyslitelně k charakteristickým zvukům našeho města. Jsme zvyklí i na pohled na věž – „Kolik je hodin?“  Hodiny prošly kompletní obnovou, opraveny byly ručičky, čísla, vyměněna byla skla ciferníku.

Celkové náklady pro rok 2022 představují částku 4,7 mil. Kč a městskému rozpočtu pomohla získaná dotace z Programu regenerace Ministerstva kultury ČR ve výši 860 tis. Kč a 150 tis. Kč poskytl Pardubický kraj. Kromě obnovy věže proběhla v 1. etapě i důležitá sanace vlhkého obvodového zdiva v přízemí.

V dalších letech radnici čeká obnova jižní a východní fasády (hlavní vstup), třetí etapu zakončí práce na severní a západní straně fasády. Kromě jiného dojde i k restaurování malovaného městského znaku na východním průčelí budovy.  Práce by měly být dokončeny do 30. listopadu 2024. Do té doby nás tedy na náměstí čeká radnice zahalená vždy z odpovídající části lešením a čilý stavební ruch.

Barokní skvost Palackého náměstí si zásadní opravu zaslouží a přidá se tak k dalším opraveným barokním památkám, kterými jsou morový sloup a sochy na obou kašnách.  Předpokládaná celková výše nákladů je 16,5 mil. Kč.

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města