Město Polička

obrázek

Aktuálně z ulice Eimova

Aktuálně z ulice Eimova

Po krátké přestávce se opět naplno rozběhly práce na rekonstrukci ulice Eimova. Nyní probíhá výměna vodovodu v úseku od ulice Nádražní po ulici Fortna a zároveň se ruší nefunkční kanalizace v chodníku podél areálu nemocnice. Od cca poloviny února by se měla rozběhnout výměna vodovodu v úseku od ulice Fortna po ulici Havlíčkova.

V jarních měsících předpokládáme zahájení prací na komunikaci a chodnících od ul. Nádražní směrem k ul. Havlíčkova. Poté by měl následovat úsek od ul. Havlíčkova po ul. Vrchlického a na závěr úsek od ul. Nádražní k poště. Takový postup prací je naplánován z důvodu zabránit úplnému omezení provozu v této části města.

Změna dopravního režimu a dopravní omezení budou řešeny dočasným dopravním značením a vlastníci objektů budou o změnách průběžně informováni zhotovitelem stavby. Nyní probíhají na ul. Eimova stavební práce pouze za účelem odstranění rozsáhlé havárie na kanalizačním a vodovodním řadu. Uzavírka ul. Eimova za účelem provádění stavebních prací v rámci její celkové rekonstrukce je plánovaná od 6.2.2023. Jakmile bude úřední proces k vydání povolení uzavírky a stanovení přechodné úpravy provozu v právní moci, bude tato akce zanesena i do systému Centrální evidence uzavírek a přesně uvedena na našich webových stránkách. 

Předpokládané výdaje, které jdou z rozpočtu města Poličky, jsou ve výši více než 35 mil. Kč. Svazek obcí Vodovody Poličsko realizuje výměnu vodovodu v ulici Eimova v hodnotě 3 mil. Kč.

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města