Město Polička

Zahájení stavebních prací - ulice Haškova a Erbenova

Zhotovitel:                Swietelsky stavební s.r.o.

                                 Tovární 209, 537 01 Chrudim

                                 IČO: 480 355 99

Odpovědná osoba: Ing. Radek Viktoryn, tel.: 702 099 129   

Oznamujeme Vám zahájení stavebních prací na výše uvedené stavbě v termínu

od: 7.9.2023

Nejdříve bude provedeno odfrézování živičných vrstev komunikace v pruhu šířky cca 1 m v trase plánované výměny vodovodu v obou ulicích s tím, že odfrézovaný materiál zůstane v trase a bude uválcován, aby vozovka zůstala pojízdná.

Toto proběhne v termínu 7.9 a 8.9.2023. V tuto dobu bude nutno parkovat mimo prostor místní komunikace.

Následně bude prováděna výměna vodovodu a přepojovaní vodovodních přípojek k jednotlivým nemovitostech, a to vždy v pracovních místech maximální délky 50 m. V tuto dobu bude nutno parkovat vozidla v nájezdech k RD nebo u protilehlého chodníku. Toto proběhne v termínu 11.9.2023 až 15.12.2023:

11.9.2023 až 15.10.2023   – ulice Erbenova od č.p. 467 po 486 (na cca dvě poloviny, nejdříve polovina ulice ze směru od města)   

15.10.2023 až 15.11.2023 – ulice Haškova od č.p.411 po 442 (také na cca dvě poloviny, nejdříve polovina ulice ze směru od města)

15.11.2023 až 15.12.2023 – ulice Starohradská.

Dopravní omezení bude vyznačeno dočasným dopravním značením.

Protože budou práce prováděny v podzimních měsících, jsou možné změny v provádění jednotlivých úseků a přepojování jednotlivých RD. O příp. změnách bude zhotovitel v předstihu informovat.

V letošním roce se předpokládá pouze realizace výměny vodovodu a přepojení přípojek. V jarních měsících roku 2024 budou zahájeny zbývající práce na úpravě chodníků, komunikací atd.. Průběh těchto prací a rozdělení na etapy bude oznámen před jejich zahájením.

Stavba bude dokončena nejdéle do 31.10.2024.

Za Swietelsky stavební s.r.o. Ing. Radek Viktoryn