Město Polička

Město Polička nabízí startovací byt

Jedná se o bydlení určené pro mladé jednotlivce a páry v bytě velikosti 1+kk, které je časově omezeno na dobu maximálně 3 let. Kritérii pro využití startovacího bydlení je maximální věk 35 let a prokázání záměru výstavby či koupě vlastního bydlení. Více informací ve formuláři na stránkách města. Vyplněné žádosti přijímá Romana Findejsová na emailu - startovaci.byty@policka.org.

Informujeme také o záměru města nakoupit jednotky bytů velikosti 3+1, pro zmapování potřebnosti tohoto bydlení můžete podávat žádosti o byt této velikosti na Odbor správy majetku. Formuláře naleznete na stránkách města: policka.org, v sekci Radnice, Formuláře Odboru správy majetku.