Město Polička

Informace o podaných žádostech - § 30 písm. f zákona č. 201/2012 Sb.

Informace o podaných žádostech o závazné stanovisko a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních, která byla vydána na základě těchto žádostí, zveřejněná v souladu s § 30 písm. f zákona č. 201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší, v platném znění.

V roce 2022 byly podány tyto žádosti:

Žádost o souhlas s umístěním a provozováním 2x zdroje znečišťování ovzduší, konkrétně topeništěm na tuhá paliva, na základě které bylo vydáno závazné stanovisko, kterým Městský úřad Polička souhlasí s umístěním a s provozováním výše uvedených zdrojů znečišťování ovzduší.

Žádost o souhlas s umístěním a provozováním zdroje znečišťování ovzduší, konkrétně chovem hospodářských zvířat, na základě které bylo vydáno závazné stanovisko, kterým Městský úřad Polička souhlasí s umístěním a s provozováním výše uvedeného zdroje znečišťování ovzduší.