Město Polička

obrázek

Nebezpečí v ulicích města

Nebezpečí v ulicích města

Upozorňujeme tímto občany na vážné nebezpečí v ulicích města a v blízkosti domů z důvodu velké vrstvy sněhu a ledu na střechách. Prosíme a žádáme, nepodceňujte toto velké nebezpečí! Zároveň žádáme majitele objektů, aby odstranili rampouchy ze střech. Městská policie obchází město a přímo oslovuje majitelé domů a provozovatele obchodů a firem, aby nebezpečné rampouchy odstranili. Z výše uvedených důvodů nabízí soukromý majitel plošinu, kterou lze použít. V případě zájmu o pronájem plošiny kontaktujte městskou policii – tel. 461 723 806, 731 441 421, případně přímo majitele plošiny pana Večeřu – tel. 603 203 018.

V sobotu 2. prosince 2023 starosta města Jaroslav Martinů svolal vzhledem k aktuální sněhové kalamitní situaci (napadlo 60 cm čerstvého sněhu) mimořádně bezpečností radu města.  Rada řešila konkrétní odstranění sněhu a zprůjezdnění komunikací, parkovišť, ale i zprůchodnění chodníků a také odstranění obří masy sněhu ze střechy zimního stadionu. Velké poděkování zde patří soukromým firmám za poskytnutí techniky a také několika jednotkám dobrovolných hasičů, které se podílely na odstraňování sněhu zejména ze střechy stadionu.

Město Polička i nadále situaci sleduje a řeší. Ještě jednou, prosíme, dbejte o svoji bezpečnost i bezpečnost ostatních v této mimořádné situaci!

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města