Město Polička

Tradiční setkání s podnikateli

Každoroční setkání vedení města s podnikateli se uskutečnilo v pondělí 15. ledna 2024. 

Starosta města Jaroslav Martinů poděkoval v úvodním slově všem podnikatelům za jejich práci a odvahu podnikat.  Zároveň zdůraznil zodpovědnost, kterou mají nejen vůči svým zaměstnancům, ale vůči celému našemu městu i regionu. Bez místních firem by rozvoj města Poličky nebyl možný. Starosta kromě jiného vybídl přítomné podnikatele k velmi potřebné výstavbě bytů, mezi které se řadí právě i byty firemní a podnikové. „Naším cílem a úkolem z pozice města je Vaše podpora a ulehčení mnohdy zbytečné a náročné byrokracie,“ uvedl starosta Jaroslav Martinů. K úspěšnému roku 2024 poté popřál všem i místostarosta Pavel Štefka.

Každý z přítomných podnikatelů představil svoji firmu, novinky, plány, úspěchy a aktuální problémy. Informační „kolečko“ přineslo jako každý rok mnoho zajímavých zpráv a zkušeností ze života místních firem. 

Ing. Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města