Město Polička

Svoz nebezpečného odpadu

Svoz nebezpečného odpadu, použitých elektrozařízení, objemného domovního odpadu a pneumatik v částech města

Lezník, Střítež, Modřec a Bořiny

Svoz odpadů je bezplatná služba pro občany s trvalým pobytem na území města Poličky a dále pro majitele chat a chalup na území města. Svoz odpadů zajišťuje sběrné vozidlo společnosti LIKO SVITAVY a.s., a proběhne

v úterý 26.3.2024 v následujících intervalech:

Lezník -      Haná            15:15 – 15:25,   škola 15:30 – 15:40,  dolní Lezník (zast.) 15:45 – 15:55,

                 “U koryt“       16:00 – 16:10 

Střítež -     u hřiště        16:25 – 16:35, hasičská zbrojnice 16:45 – 16:55

Modřec -   u prodejny   17:15 – 17:25, u rybníka (č.p. 6)   17:30 – 17:40

Bořiny -     u bytovek    17:55 – 18:05

!!!  Žádáme občany, aby neshromažďovali odpady na místech sběru před příjezdem sběrného vozidla, ale aby předávali odpady přímo obsluze vozidla  !!!

Svoz nebezpečných odpadů a použitých elektrozařízení zahrnuje:

upotřebené oleje, olejové filtry, chladicí a brzdové kapaliny, barvy, lepidla, rozpouštědla, spotřební chemie z domácnosti, vyřazené léky, znečištěné textilie, železné, plastové a skleněné obaly znečištěné škodlivinami a další odpady nebezpečné pro životní prostředí;

ledničky, mrazničky, elektrické trouby, pračky, sušičky, vysavače, ruční nářadí, televizory, radia, počítače, zářivky, výbojky, akumulátory včetně elektrolytu, suché články-monočlánky, sekačky na trávu, hračky a vše na elektrický pohon včetně baterií.

Objemný domovní odpad a pneumatiky:

podlahové krytiny (koberce, linolea), ostatní (staré lyže, kola, velká zrcadla, matrace),

pneumatiky (pouze z osobních automobilů).

Mezi objemný domovní odpad nepatří:

stavební odpady jako jsou např. eternity, stavební suť, stará okna a rámy, asfaltové lepenky a stavební polystyren.

Další informace

Povinnost zaplatit místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství ve výši 996 Kč má osoba přihlášená v obci, tj. i cizinec, dále vlastník objektu (bytu, rodinného domu nebo stavby určené k rekreaci), ve kterém není přihlášen nikdo k pobytu. Pokud je vlastník tohoto objektu z Poličky, má nárok mít jeden objekt od placení osvobozen. Podrobnější informace naleznete v obecně závazné vyhlášce města Poličky č. 1/2023.

V příjmové pokladně MěÚ Polička si mohou poplatníci zakoupit pytel pro svoz odpadu.

Informace o systému třídění odpadů v Poličce naleznete na adrese:

https://www.policka.org/mesto-a-urad/vyhlasky/vyhlaska/20991

https://www.policka.org/soubory/odpady-letak-barva.pdf

Ing. Marta Mastná

vedoucí odboru územního plánování,

rozvoje a životního prostředí