Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

OZV Města Poličky č.4/2008

Obecně závazná vyhláška Města Poličky
č. 4/2008
 
Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne  24.4.2008 usnesením č. 19 usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v  platném znění tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
Čl. 1
 
Zrušují se
- Obecně závazná vyhláška Města Poličky č.4/1995, kterou se vydává provozní řád  městského tržiště
- Obecně závazná vyhláška Města Poličky č.1/1999, kterou se mění vyhláška č.4/1995
Obecně závazná vyhláška Města Poličky č.4/2005, kterou se mění vyhláška č.4/1995.
  
Čl. 2
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.6.2008.
                       Jaroslav Martinů                                 JUDr. Marie Tomanová Ph.D.
                           starosta                                                        místostarostka
 
 
 
OZV byla schválena ZM : 24.4.2008
Den vyhlášení ( vyvěšení): 13.5.2008
Den platnosti : 27.5.2008
Den účinnosti : 1.6.2008
Den sejmutí:

Vložil Votruba Ondřej (16.5.2008), přečteno 4175x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Nařízení a vyhlášky města | OZV Města Poličky č.4/2008