Město Polička

4. úplná aktualizace ÚAP 2016

Dne 15.11.2016 byla předána Krajskému úřadu Pardubického kraje 4. úplná aktualizace 2016 ÚAP správního obvodu ORP Polička zpracovaná dle požadavků zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 500/2006 Sb.
 
Pořizovatel 4. aktualizace ÚAP:     Městský úřad Polička, Palackého nám. 160, 572 01 Polička
Zpracovatel 4. aktualizace ÚAP:    Městský úřad Polička - odbor územního plánování, rozvoje a
                                                  životního prostředí, Palackého nám. 160, 572 01 Polička
 
4. úplná aktualizace 2016 ÚAP správního obvodu ORP Polička je zveřejněna zde (viz přílohy):
1. Textová část:
     Část A. Aktualizace podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území
     Část B. Aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území
2. Grafická část:
     2.a. Výkres hodnot území
     2.b. Výkres limitů využití území
     2.c. Výkres záměrů na provedení změn v území
     2.d. Problémový výkres
 
Platnost 4. úplné aktualizace úap byla ukončena vydáním 5. úplné aktualizace 2020.