Město Polička

Informace o systému třídění odpadů

           V přiloženém souboru lze nalézt informace o tom, co patří a co nepatří do barevných kontejnerů na papír, sklo a plasty a další upozornění ohledně nakládání s odpady pro občany i podnikatele. Pro všechny je užitečná informace o provozních dobách jednotlivých sběrných míst včetně telefonních kontaktů a o tom, kde lze jaké odpady odevzdat.

Leták zde.

                                                                                           Jiří Coufal, OÚPRaŽP