Město Polička

Územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady obcí ve správním obvodu ORP Polička

Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí (OÚPRaŽP), jako pořizovatel, zveřejňuje v souladu s ustanovením § 165 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), údaje o platných schválených a vydaných územně plánovacích dokumentacích (ÚPD) a pořízených územně plánovacích podkladech (ÚPP) obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Polička (SO ORP Polička).
Schválené a vydané ÚPD obcí a jejich změny a pořízené ÚPP jsou uloženy na OÚPRaŽP MěÚ Polička a na obecních úřadech příslušných obcí, kde je možné do nich nahlížet. Dokladové části o pořízení ÚPD jsou v souladu s ustanovením § 165 odst. 1 stavebního zákona uloženy na příslušných obcích. ÚPD a ÚPP byly rovněž poskytnuty příslušným stavebním úřadům (MěÚ Polička, MěÚ Bystré) a ÚPD a ÚAP Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje - oddělení územního plánování.
 
Přehled platných ÚPD obcí SO ORP Polička a jejich zveřejnění:
 
Obec
Územně plánovací dokumentace
schválená do 31.12.2006 dle zákona
č. 50/1976 Sb. (účinnost OZV)
vydaná od 1.1.2007 dle zákona
č. 183/2006 Sb. (účinnost OOP, schválení ZoU)
Borová
ÚPO Borová (pozbyl účinnost 22.6.2016)
Změna č. 3 ÚPO Borová
Změna č. 1 ÚPO Borová
ÚP Borová (23.6.2016)
Zpráva o uplatňování ÚP Borová za období 6/2016 - 5/2022 (12. 9. 2022)
Změna č. 2 ÚPO Borová
Březiny
-
ÚP Březiny (19.6.2009)
Zpráva o uplatňování ÚP Březiny za období 06/2009 - 04/2013 (6.6.2013)
Zpráva o uplatňování ÚP Březiny za období 06/2009 - 04/2017 (29.5.2017)
Bystré
ÚPSÚ Bystré (pozbyl účinnost 7.3.2016)
ÚP Bystré (8.3.2016)
Zpráva o uplatňování ÚP Bystré za období 3/2016 - 3/2023 ( 14. 6. 2023)
Změna č. 1 ÚPSÚ Bystré
Hartmanice
ÚPO Hartmanice (1.11.2005)
 
Jedlová
ÚPO Jedlová (pozbyl účinnost 5.10.2015) Změna č. 1 ÚPO Jedlová
ÚP Jedlová (6.10.2015)
Zpráva o uplatňování ÚP Jedlová za období 10/2015 - 4/2020 (29. 6. 2020)
Úplné znění ÚP Jedlová po vydání změny č. 1
Kamenec u Poličky ÚPO Kamenec (pozbyl účinnost 8.7.2014) Změna č. 1 ÚPO Kamenec
Korouhev ÚPO Korouhev (pozbyl účinnost 18.3.2015) Změna č. 1 ÚPO Korouhev
ÚP Korouhev (19.3.2015)
Úplné znění ÚP Korouhev po vydání Změny č.1
Květná ÚPO Květná (pozbyl účinnost 30.9.2015) Změna č. 1 ÚPO Květná
ÚP Květná (1.10.2015)
Zpráva o uplatňování ÚP Květná za období 10/2015 - 8/2020 (23. 9. 2020)
Nedvězí
ÚPO Nedvězí (pozbyl účinnosti 16. 7. 2022)
ÚP Nedvězí (16. 7. 2022)
Oldřiš
ÚPO Oldřiš (pozbyl účinnost 19.11.2013)
ÚP Oldřiš (20.11.2013)
Zpráva o uplatňování ÚP Oldřiš za období 11/2013 - 10/2017 (11.12.2017)
Zpráva o uplatňování ÚP Oldřiš za období 12/2017 - 6/2021 (20. 9. 2021)
Změna č. 1 ÚPO Oldřiš
Polička
ÚPSÚ Polička (pozbyl účinnost 12.3.2012)
Změna č. 2 ÚPSÚ Polička
Změna č. 3 ÚPSÚ Polička
Změna č. 4 ÚPSÚ Polička
 
 
RP MPZ Polička (6.10.2010)
ÚP Polička (13.3.2012)
Zpráva o uplatňování ÚP Polička za období 03/2012 - 12/2015 (3.3.2016)
Zpráva o uplatňování ÚP Polička za období 1/2016 - 6/2019 (5. 9. 2019)
Zpráva o uplatňování ÚP Polička za období 7/2019 - 7/2023 (19. 10. 2023)
Právní stav ÚP Polička po vydání změny č. 2
Pomezí
ÚPO Pomezí (pozbyl účinnost 14.2.2013)
ÚP Pomezí (15.2.2013)
Zpráva o uplatňování ÚP Pomezí za období 02/2013 - 12/2016 (22.2.2017)
Právní stav ÚP Pomezí po vydání Změny č. 1
Úplné znění ÚP Pomezí po vydání Změny č. 2
Úplné znění ÚP Pomezí po vydání Změny č. 3
Změna č. 1 ÚPO Pomezí
Pustá Kamenice ÚPO P. Kamenice (pozbyl účinnost 14.7.2014) Změna č. 1 ÚPO Pustá Kamenice
Úplné znění ÚP P. Kamenice po vydání změny č. 1
Pustá Rybná
 -
ÚP Pustá Rybná (30.12.2008)
Zpráva o uplatňování ÚP Pustá Rybná za období 12/2008 - 12/2012 (19.12.2012)
Zpráva o uplatňování ÚP Pustá Rybná za období 12/2008 - 11/2016 (21.12.2016)
Sádek
ÚPO Sádek (pozbyl účinnost 10.6.2014) Změna č. 1 ÚPO Sádek
Změna č. 2 ÚPO Sádek
ÚP Sádek (11.6.2014)
Zpráva o uplatňování ÚP Sádek za období 06/2014 - 06/2018
Zpráva o uplatňování ÚP Sádek za období 7/2018 - 7/2023
Stašov
ÚPO Stašov (pozbyl účinnost 25.7.2011)
ÚP Stašov (26.7.2011)
Zpráva o uplatňování ÚP Stašov za období 07/2011 - 05/2015 (9.6.2015)
Svojanov ÚPO Svojanov (pozbyl účinnost 24.10.2014)
ÚP Svojanov (25.10.2014)
Zpráva o uplatňování ÚP Svojanov za období 10/2014 - 6/2022 (7. 9. 2022)
Široký Důl ÚPO Široký Důl (pozbyl účinnost 22.1.2014)
ÚP Široký Důl (23.1.2014)
Právní stav ÚP Široký Důl po vydání Změny č. 1
Zpráva o uplatňování ÚP Široký Důl za období 01/2014 - 12/2017 (12.2.2018)
Telecí ÚPO Telecí (pozbyl účinnost 7.6.2016)
ÚP Telecí (8.6.2016)
Trpín ÚPO Trpín (pozbyl účinnost 12.4.2018)
ÚP Trpín (13.4.2018)
Úplné znění ÚP Trpín po vydání změny č. 1
 
Přehled pořizených ÚPP v území SO ORP Polička a jejich zveřejnění:
 
Obec
Územně plánovací podklady (schválení možnosti využití)
SO ORP Polička

 

Informace o technické infrastruktuře pro území SO ORP Polička 
Bystré
Polička
Územní studie Polička - lokalita pro bydlení Bezručova (29.4.2014); ověření aktuálnosti 4. 4. 2022
Územní studie Polička - lokalita Jih I. (14. 2. 2023)
Územní studie Polička - lokalita Hegerova (6. 11. 2018)
Borová Územní studie Borová - A, lokalita Naproti Pletárny  (8. 10. 2018)
Územní studie Borová - B, lokalita Nad vodojemem  (8. 10. 2018)
 
Pořizované a projednávané ÚPP a ÚPD obcí SO ORP Polička - aktuální stav:
 
ÚP Hartmanice

Dne 14. 10. 2020 schválilo  Zastupitesltvo obce Hartmanice usnesením č. 2 zadání Územního plánu Hartmanice.

Dne 26.4.2022 byl zveřejněn návrh Územního plánu Hartmanice pro společné jednání, který je k dispozici zde. Do 30-ti dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky může každý u pořizovatele uplatnit písemné připomínky k návrhu ÚP Hartmanice.

Dne 5. 12. 2022 bylo oznámeno konání veřejného projednání návrhu ÚP Hartmanice. Veřejné projednání se bude konat ve středu 18. 1. 2023 v zasedací místnosti OÚ Hartmanice. Lhůta pro uplatnění písemných stanovisek, námitek a připomínek je do 25. 1. 2023. Dokumentace návrhu ÚP Hartmanice pro veřejné projednání je k nahlédnutí zde.

Dne 2. 5. 2024 bylo oznámeno konání opakovaného veřejného projednání návrhu ÚP Hartmanice. Projednání se bude konat 17. 6. 2024 v zasedací místnosti OÚ Hartmanice. Lhůta pro uplatnění písemných stanovisek, námitek a připomínek je do 24. 6. 2024. Dokumentace upraveného návrhu ÚP Hartmanice pro opakované veřejné projednání je k nahlédnutí zde.

ÚP Oldřiš - změna č. 2

Dne 20. 9. 2021 schválilo Zastupitelstvo obce Oldřiš Zprávu o uplatňování ÚP Oldřiš za období 12/2017 - 6/2021. Z této zprávy vyplývá požadavek na pořízení Změny č. 2 ÚP Oldřiš včetně jejího obsahu. V současnosti probíhají práce na přípravě návrhu pro veřejné projednání.

Dne 19. 10. 2022 bylo oznámeno konání veřejného projednání návrhu Změny č. 2 ÚP Oldřiš. Veřejné projednání se bude konat dne 1. 12. 2022 od 15 h v zasedací místnosti Obecního úřadu Oldřiš. Lhůta pro uplatnění písemných stanovisek, námitek a připomínek je do 8. 12. 2022. Dokumentace návrhu změny je k nahlédnutí zde.

ÚP Borová - Změna č. 1 ÚP

Dne 12. 9. 2022 schválilo Zastupitelstvo obce Borová Zprávu o uplatňování ÚP Borová za období 6/2016 - 5/2022. Z této zprávy vyplývá poždavek na pořízení Změny č. 1 ÚP Borová včetně jejího obsahu. 

Dne 18. 12. 2023 bylo oznámeno veřejné projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Borová. Veřejné projednání se bude konat v pondělí 5. 2. 2024 od 15 h hodin v Sokolovně Borová, Borová č. p. 90.Lhůta pro uplatnění písemných stanovisek, námitek a připomínek je do 12. 2. 2024. Dokumentace návrhu změny je k nahlédnutí zde.

ÚP Široký Důl - změna č. 2

Dne 30. 11. 2020 schválilo Zastupitelstvo obce Široký Důl pořízení Změny č. 2 ÚP Široký Důl zkráceným postupem dle podaného návrhu, včetně obsahu změny. Dne 16. 6. 2022 schválilo zastupitelstvo obce doplnění obsahu změny.

Veřejné projednání návrhu Změny č. 2 ÚP Široký Důl se bude konat v pondělí 30. 1. 2023 od 15h v salónku pohostinství Kulturního domu Široký Důl č. p. 86. Lhůta pro uplatnění písemných stanovisek, námitek a připomínek je do 6. 2. 2023. Dokumentace návrhu změny je k nahlédnutí zde.

ÚP Sádek - změna č. 1 Dne 13. 9. 2023 schválilo Zastupitelstvo obce Sádek Zprávu o uplatňování ÚP Sádek za období 7/2018 - 7/2023. Zpráva obsahuje pokyny pro pořízení změny č. 1 ÚP Sádek včetně jejího obsahu.
Polička - Změna č. 5

Zastupitelstvo města Polička schválilo dne 19. 10. 2023 Zprávu o uplatňování ÚP Polička za období 7/2019 - 7/2023, která obsahuje požadavek na pořízení změny č. 5 ÚP Polička, včetně jejího obsahu. Zpráva o uplatňování je k dispozici zde.

Dne 27. 6. 2024 bylo oznámeno konání veřejného projednání návrhu Změny č. 5 ÚP Polička. Veřejné projednání se bude konat ve středu 4. září od 15h v malém sále Tylova domu v Poličce. Lhůta pro uplatnění písemných stanovisek, námitek a připomínek je do 11. 9. 2024, Dokumentace návrhu změny je k nahlédnutí zde. Návrh změny č. 5 ÚP Polička obsahuje prvky regulačního plánu.

Polička - RP MPZ Dne 25. 4. 2024 schválilo Zastupitelstvo města Polička zahájení zrušení Regulačního plánu Městské památkové zóny Polička (RP MPZ Polička). Dne 27. 6. 2024 bylo oznámeno konání veřejného projednání o návrhu zrušení RP. Veřejné projednání se bude konat dne 4. září od 14.30h v malém sále Tylova domu v Poličce. Lhůta pro uplatnění písemných stanovisek, námitek a připomínek je do 11. 9. 2024, Návrh opatření obecné povahy je k nahlédnutí zde.
 
Další použité zkratky:
DO - dotčené orgány
KrÚ - krajský úřad
MěÚ - městský úřad
MPZ - městská památková zóna
OOP - opatření obecné povahy
OÚ - obecní úřad
OZV - obecně závazná vyhláška
RO - rada obce
RP - regulační plán
SZ - stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu)
ÚAP - územně analytické podklady
ÚP - územní plán
ÚPO - územní plán obce
ÚPSÚ - územní plán sídelního útvaru
ÚS - územní studie
ZM - zastupitelstvo města, městyse
ZO - zastupitelstvo obce
ZoU - zpráva o uplatňování