Město Polička

Územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady obcí ve správním obvodu ORP Polička

Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí (OÚPRaŽP), jako pořizovatel, zveřejňuje v souladu s ustanovením § 165 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), údaje o platných schválených a vydaných územně plánovacích dokumentacích (ÚPD) a pořízených územně plánovacích podkladech (ÚPP) obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Polička (SO ORP Polička).
Schválené a vydané ÚPD obcí a jejich změny, včetně dokladových částí o jejich pořizování, a pořízené ÚPP jsou uloženy na OÚPRaŽP MěÚ Polička a na obecních úřadech příslušných obcí, kde je možné do nich nahlížet. ÚPD a ÚPP byly rovněž poskytnuty příslušným stavebním úřadům (MěÚ Polička, MěÚ Bystré) a ÚPD a ÚAP Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje - oddělení územního plánování.
 
Přehled platných ÚPD obcí SO ORP Polička a jejich zveřejnění:
 
Obec
Územně plánovací dokumentace
schválená do 31.12.2006 dle zákona
č. 50/1976 Sb. (účinnost OZV)
vydaná od 1.1.2007 dle zákona
č. 183/2006 Sb. (účinnost OOP, schválení ZoU)
Borová
ÚPO Borová (pozbyl účinnost 22.6.2016)
Změna č. 3 ÚPO Borová
Změna č. 1 ÚPO Borová
ÚP Borová (23.6.2016)
Změna č. 2 ÚPO Borová
Březiny
-
ÚP Březiny (19.6.2009)
Zpráva o uplatňování ÚP Březiny za období 06/2009 - 04/2013 (6.6.2013)
Zpráva o uplatňování ÚP Březiny za období 06/2009 - 04/2017 (29.5.2017)
Bystré
ÚPSÚ Bystré (pozbyl účinnost 7.3.2016)
ÚP Bystré (8.3.2016)
Změna č. 1 ÚPSÚ Bystré
Hartmanice
ÚPO Hartmanice (1.11.2005)
 
Jedlová
ÚPO Jedlová (pozbyl účinnost 5.10.2015) Změna č. 1 ÚPO Jedlová
ÚP Jedlová (6.10.2015)
Zpráva o uplatňování ÚP Jedlová za období 10/2015 - 4/2020 (29. 6. 2020)
Kamenec u Poličky ÚPO Kamenec (pozbyl účinnost 8.7.2014) Změna č. 1 ÚPO Kamenec
Korouhev ÚPO Korouhev (pozbyl účinnost 18.3.2015) Změna č. 1 ÚPO Korouhev
ÚP Korouhev (19.3.2015)
Úplné znění ÚP Korouhev po vydání Změny č.1
Květná ÚPO Květná (pozbyl účinnost 30.9.2015) Změna č. 1 ÚPO Květná
ÚP Květná (1.10.2015)
Zpráva o uplatňování ÚP Květná za období 10/2015 - 8/2020 (23. 9. 2020)
Nedvězí
ÚPO Nedvězí (29.12.2006)
 
Oldřiš
ÚPO Oldřiš (pozbyl účinnost 19.11.2013)
ÚP Oldřiš (20.11.2013)
Zpráva o uplatňování ÚP Oldřiš za období 11/2013 - 10/2017 (11.12.2017)
Změna č. 1 ÚPO Oldřiš
Polička
ÚPSÚ Polička (pozbyl účinnost 12.3.2012)
Změna č. 2 ÚPSÚ Polička
Změna č. 3 ÚPSÚ Polička
Změna č. 4 ÚPSÚ Polička
 
 
RP MPZ Polička (6.10.2010)
ÚP Polička (13.3.2012)
Zpráva o uplatňování ÚP Polička za období 03/2012 - 12/2015 (3.3.2016)
Zpráva o uplatňování ÚP Polička za období 1/2016 - 6/2019 (5. 9. 2019)
Právní stav ÚP Polička po vydání Změny č. 2
Pomezí
ÚPO Pomezí (pozbyl účinnost 14.2.2013)
ÚP Pomezí (15.2.2013)
Zpráva o uplatňování ÚP Pomezí za období 02/2013 - 12/2016 (22.2.2017)
Právní stav ÚP Pomezí po vydání Změny č. 1
Úplné znění ÚP Pomezí po vydání Změny č. 2
Změna č. 1 ÚPO Pomezí
Pustá Kamenice ÚPO P. Kamenice (pozbyl účinnost 14.7.2014) Změna č. 1 ÚPO Pustá Kamenice
Pustá Rybná
 -
ÚP Pustá Rybná (30.12.2008)
Zpráva o uplatňování ÚP Pustá Rybná za období 12/2008 - 12/2012 (19.12.2012)
Zpráva o uplatňování ÚP Pustá Rybná za období 12/2008 - 11/2016 (21.12.2016)
Sádek
ÚPO Sádek (pozbyl účinnost 10.6.2014) Změna č. 1 ÚPO Sádek
Změna č. 2 ÚPO Sádek
ÚP Sádek (11.6.2014)
Zpráva o uplatňování ÚP Sádek za období 06/2014 - 06/2018
Stašov
ÚPO Stašov (pozbyl účinnost 25.7.2011)
ÚP Stašov (26.7.2011)
Zpráva o uplatňování ÚP Stašov za období 07/2011 - 05/2015 (9.6.2015)
Svojanov ÚPO Svojanov (pozbyl účinnost 24.10.2014)
ÚP Svojanov (25.10.2014)
Široký Důl ÚPO Široký Důl (pozbyl účinnost 22.1.2014)
ÚP Široký Důl (23.1.2014)
Právní stav ÚP Široký Důl po vydání Změny č. 1
Zpráva o uplatňování ÚP Široký Důl za období 01/2014 - 12/2017 (12.2.2018)
Telecí ÚPO Telecí (pozbyl účinnost 7.6.2016)
ÚP Telecí (8.6.2016)
Trpín ÚPO Trpín (pozbyl účinnost 12.4.2018)
ÚP Trpín (13.4.2018)
 
Přehled pořizených ÚPP v území SO ORP Polička a jejich zveřejnění:
 
Pořizované a projednávané ÚPP a ÚPD obcí SO ORP Polička - aktuální stav:
 
Změna č. 3 ÚP Polička Dne 5. 9. 2019 schválilo Zastupitelstvo města Polička Zprávu o uplatňování ÚP Polička za uplynulé období, která obsahuje pokyny pro zpracování Změny č. 3 ÚP Polička. Usnesením zastupitelstva č. 5b ze dne 12. 12. 2019 byl obsah změny doplněn o dva dílčí požadavky - doplněný obsah změny je k nahlédnutí zde. Usnesením zastupitelstva č. 16 ze dne 27. 2. 2020 byl obsah změny doplněn o další dílčí požadavek - druhé doplnění obsahu změny je k nahlédnutí zde.
Změna č. 3 ÚP Polička - veřejné projednání Dne 23. 4. 2020 bylo oznámeno konání veřejného projednání návrhu Změny č. 3 ÚP Polička. Veřejné projednání proběhne v pondělí 8. června od 15 h v malém sále Tylova domu. Lhůta pro uplatnění písemných stanovisek, námitek a připomínek je do 15. 6. 2020. Návrh Změny č. 3 ÚP Polička pro veřejné projednání je k nahlédnutí zde.
ÚP Nedvězí

Dne 26. 11.2019 schválilo Zastupitelstvo obce Nedvězí usnesením č. 6/2019 zadání Územního plánu Nedvězí

Dne 26. 1. 2021 byl zveřejněn návrh ÚP Nedvězí pro společné jednání, který je k dispozici zde. Do 30dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky může každý u pořizovatele podat písemné připomínky k návrhu ÚP Nedvězí.  

ÚP Hartmanice Dne 26. 8. 2020 bylo zahájeno projednání návrhu zadání nového Územního plánu Hartmanice. Do 15 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky může každý u pořizovatele podat písemné připomínky k návrhu zadání. Návrh zadání je k dispozici zde.
ÚP Jedlová - změna č. 1 29. 6. 2020 schválilo Zastupitelstvo obce Jedlová Zprávu o uplatňování ÚP Jedlová za období 10/2015 - 4/2020. Z této zprávy vyplývá požadavek na pořízení Změny č. 1 ÚP Jedlová, včetně jejího obsahu.  
ÚP Květná - změna č. 1

23. 9. 2020 schválilo Zastupitelstvo obce Květná Zprávu o uplatňování ÚP Květná za období 10/2015 - 8/2020. Z této zprávy vyplývá požadavek na pořízení Změny č. 1 ÚP Květná, včetně jejího obsahu.

Dne 20. 1. 2021 bylo oznámeno konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Květná. Veřejné projednání se bude konat ve středu 10. 3. 2021 od 15 h v zasedací místnosti Městského úřadu Polička. Lhůta pro uplatnění písemných stanovisek, námitek a připomínek je do 17. 3. 2021. Z důvodu přetrvávajících protiepidemických opatření bude jednání přístupné i on-line. Dokumentace návrhu Změny č. 1 ÚP Květná je k nahlédnutí zde.

ÚP Kamenec u Poličky - Zpráva o uplatňování Dne 18. 12. 2020 bylo zahájeno projednání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Kamenec u Poličky za období 07/2014 - 12/2020. Do 15 ti dnů od doručení veřejné vyhlášky mohl každý u pořizovatele uplatnit své připomínky k návrhu zprávy. Návrh ZoU ÚP Kamenec u Poličky je k nahlédnutí zde.
ÚP Pustá Kamenice - Zpráva o uplatňování Dne 18. 12. 2020 bylo zahájeno projednání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Pustá Kamenice za období 07/2014 - 12/2020. Do 15 ti dnů od doručení veřejné vyhlášky mohl každý u pořizovatele uplatnit své připomínky k návrhu zprávy. Návrh ZoU ÚP Pustá Kamenice je k nahlédnutí zde.
 
Další použité zkratky:
DO - dotčené orgány
KrÚ - krajský úřad
MěÚ - městský úřad
MPZ - městská památková zóna
OOP - opatření obecné povahy
OÚ - obecní úřad
OZV - obecně závazná vyhláška
RO - rada obce
RP - regulační plán
SZ - stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu)
ÚAP - územně analytické podklady
ÚP - územní plán
ÚPO - územní plán obce
ÚPSÚ - územní plán sídelního útvaru
ÚS - územní studie
ZM - zastupitelstvo města, městyse
ZO - zastupitelstvo obce
ZoU - zpráva o uplatňování