Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady obcí ve správním obvodu ORP Polička

Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí (OÚPRaŽP), jako pořizovatel, zveřejňuje v souladu s ustanovením § 165 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), údaje o platných schválených a vydaných územně plánovacích dokumentacích (ÚPD) a pořízených územně plánovacích podkladech (ÚPP) obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Polička (SO ORP Polička).
Schválené a vydané ÚPD obcí a jejich změny, včetně dokladových částí o jejich pořizování, a pořízené ÚPP jsou uloženy na OÚPRaŽP MěÚ Polička a na obecních úřadech příslušných obcí, kde je možné do nich nahlížet. ÚPD a ÚPP byly rovněž poskytnuty příslušným stavebním úřadům (MěÚ Polička, MěÚ Bystré) a ÚPD a ÚAP Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje - oddělení územního plánování.
 
Přehled platných ÚPD obcí SO ORP Polička a jejich zveřejnění:
 
Obec
Územně plánovací dokumentace
schválená do 31.12.2006 dle zákona
č. 50/1976 Sb. (účinnost OZV)
vydaná od 1.1.2007 dle zákona
č. 183/2006 Sb. (účinnost OOP)
Borová
ÚPO Borová (pozbyl účinnost 22.6.2016)
Změna č. 3 ÚPO Borová
Změna č. 1 ÚPO Borová
ÚP Borová (23.6.2016)
Změna č. 2 ÚPO Borová
Březiny
-
ÚP Březiny (19.6.2009)
Zpráva o uplatňování ÚP Březiny za období 06/2009 - 04/2013
Zpráva o uplatňování ÚP Březiny za období 06/2009 - 04/2017
Bystré
ÚPSÚ Bystré (pozbyl účinnost 7.3.2016)
ÚP Bystré (8.3.2016)
Změna č. 1 ÚPSÚ Bystré
Hartmanice
ÚPO Hartmanice (1.11.2005)
 
Jedlová
ÚPO Jedlová (pozbyl účinnost 5.10.2015) Změna č. 1 ÚPO Jedlová
ÚP Jedlová (6.10.2015)
Kamenec u Poličky ÚPO Kamenec (pozbyl účinnost 8.7.2014) Změna č. 1 ÚPO Kamenec
ÚP Kamenec u Poličky (9.7.2014)
Korouhev ÚPO Korouhev (pozbyl účinnost 18.3.2015) Změna č. 1 ÚPO Korouhev
ÚP Korouhev (19.3.2015)
Květná ÚPO Květná (pozbyl účinnost 30.9.2015) Změna č. 1 ÚPO Květná
ÚP Květná (1.10.2015)
Nedvězí
ÚPO Nedvězí (29.12.2006)
 
Oldřiš
ÚPO Oldřiš (pozbyl účinnost 19.11.2013)
ÚP Oldřiš (20.11.2013)
Změna č. 1 ÚPO Oldřiš
Polička
ÚPSÚ Polička (pozbyl účinnost 12.3.2012)
Změna č. 2 ÚPSÚ Polička
Změna č. 3 ÚPSÚ Polička
Změna č. 4 ÚPSÚ Polička
 
 
RP MPZ Polička (6.10.2010)
ÚP Polička (13.3.2012)
Zpráva o uplatňování ÚP Polička za období 03/2012 - 12/2015
Právní stav ÚP Polička po vydání Změny č. 2
Pomezí
ÚPO Pomezí (pozbyl účinnost 14.2.2013)
ÚP Pomezí (15.2.2013)
Zpráva o uplatňování ÚP Pomezí za období 02/2013 - 12/2016
Právní stav ÚP Pomezí po vydání Změny č. 1
Změna č. 1 ÚPO Pomezí
Pustá Kamenice ÚPO P. Kamenice (pozbyl účinnost 14.7.2014) Změna č. 1 ÚPO Pustá Kamenice
ÚP Pustá Kamenice (15.7.2014)
Pustá Rybná
 -
ÚP Pustá Rybná (30.12.2008)
Zpráva o uplatňování ÚP Pustá Rybná za období 12/2008 - 12/2012
Zpráva o uplatňování ÚP Pustá Rybná za období 12/2008 - 11/2016
Sádek
ÚPO Sádek (pozbyl účinnost 10.6.2014) Změna č. 1 ÚPO Sádek
Změna č. 2 ÚPO Sádek
ÚP Sádek (11.6.2014)
Stašov
ÚPO Stašov (pozbyl účinnost 25.7.2011)
ÚP Stašov (26.7.2011)
Zpráva o uplatňování ÚP Stašov za období 07/2011 - 05/2015
Svojanov ÚPO Svojanov (pozbyl účinnost 24.10.2014) ÚP Svojanov (25.10.2014)
Široký Důl ÚPO Široký Důl (pozbyl účinnost 22.1.2014)
ÚP Široký Důl (23.1.2014)
Právní stav ÚP Široký Důl po vydání Změny č. 1
Telecí ÚPO Telecí (pozbyl účinnost 7.6.2016) ÚP Telecí (8.6.2016)
Trpín ÚPO Trpín (1.8.2005)  
 
Přehled pořizených ÚPP v území SO ORP Polička a jejich zveřejnění:
 
Pořizované a projednávané ÚPP a ÚPD obcí SO ORP Polička - aktuální stav:
 
Územní plán Trpín
ukončeno řízení o návrhu ÚP dle § 52 SZ
projektantovi předány pokyny pro podstatnou úpravu návrhu ÚP
dne 13.11.2017 zahájeno řízení o návrhu změny ÚP dle § 52 SZ
veřejné projednání se koná dne 14.12.2017 v 15.00 hod. na OÚ Korouhev
lhůta pro uplatnění stanovisek, připomínek a námitek do 21.12.2017
Změna č. 1 ÚP Oldřiš
dne 20.9.2017 schváleno v ZO zadání změny ÚP
schválené zadání předáno projektantovi
Zpráva o uplatňování ÚP Oldřiš
ukončeno projednání návrhu zprávy o uplatňování ÚP
ZO předložen návrh na schválení zprávy o uplatňování ÚP
dne 20.11.2017 zahájeno projednání návrhu zprávy o uplatňování ÚP
lhůta pro uplatnění stanovisek, vyjádření a připomínek do 21.12.2017
 
Další použité zkratky:
DO - dotčené orgány
KrÚ - krajský úřad
MěÚ - městský úřad
MPZ - městská památková zóna
OOP - opatření obecné povahy
OÚ - obecní úřad
OZV - obecně závazná vyhláška
RO - rada obce
RP - regulační plán
SZ - stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu)
ÚAP - územně analytické podklady
ÚP - územní plán
ÚPO - územní plán obce
ÚPSÚ - územní plán sídelního útvaru
ÚS - územní studie
ZO - zastupitelstvo obce
ZM - zastupitelstvo města, městyse

Vložil Mihulka Antonín (10.9.2009), přečteno 16237x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Územní plánování | Územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady obcí ve správním obvodu ORP Polička