Město Polička

Územní plán obce Hartmanice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2005
Dokumentace Územního plánu obce Hartmanice:
Textová část:
Průvodní zpráva
Grafická část:
1. Širší vztahy (PDF není k dispozici)
2. Komplexní urbanistický návrh, doprava:
    List 1 - List 2 - List 3 - List 4 - List 5 - List 6
3. Voda, kanalizace:
    List 1 - List 2 - List 3 - List 4 - List 5 - List 6
4. Elektro, plyn, spoje:
    List 1 - List 2 - List 3 - List 4 - List 5 - List 6
5. ÚSES, ZPF:
6. Veřejně prospěšné stavby: