Město Polička

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Města Poličky

 V souladu s ust. § 103 odst. 5 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

SVOLÁVÁM


ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA POLIČKY

 

na čtvrtek 17. června 2010 v 1630 h,
do malého sálu Tylova domu v Poličce.

 

PROGRAM:

1. Závěrečný účet Města Poličky za rok 2009
2. Závěrečné účty svazků obcí za rok 2009: 

                          a) Královská věnná města 
                          b) Česká Inspirace 
                          c) Mikroregion Poličsko
                          d) Sdružení majitelů skupinového vodovodu 
                          e) Kraj Smetany a Martinů 
                           f) Českomoravské pomezí
                          g) AZASS – Areál zdravotnických a sociálních služeb
3. Poskytnutí finančních příspěvků v I. kole 2010
4. Rozpočtová změna č. 4/2010
5. Investiční záměr „Regenerace Palackého náměstí v Poličce – II. etapa“
6. Majetkoprávní záležitosti
7. Různé
8. Diskuse


Zasedání zastupitelstva je veřejné.
Občané města Poličky a fyzické osoby starší 18-ti let, které vlastní na území obce nemovitost, jsou oprávněni vyjadřovat své stanovisko k projednávaným věcem v souladu s jednacím řádem zastupitelstva.


Na toto zasedání Vás srdečně zveme.


V Poličce dne 8. června 2010

 

Jaroslav Martinů v. r., starosta

JUDr. Marie Tomanová, Ph.D. v. r., místostarostka