Město Polička

Usnesení z mimořádného 4. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 15. 7. 2010

1/ ZM volí za členy návrhové komise Doc. Ing. Zdeňka Šmejkala, Ing. Martina Kozáčka a pana Jiřího Hejtmánka.

2/ ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání MUDr. Miloslava Kaprase, ověřením zápisu MUDr. Vlastimila Slezáčka a Mgr. Petra Nožku.

3/ ZM schvaluje investiční záměr „Realizace úspor energie – Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička s dotací z programu Zelená úsporám a způsob jeho financování dle důvodové zprávy.

4/ ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 5/2010.


V Poličce dne 15. 7. 2010

Jaroslav Martinů , v.r., starosta
JUDr. Marie Tomanová, Ph.D., v.r. , místostarostka
 


Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty města.
Zvukový záznam zde.