Město Polička

Pozvánka na ustavující zasedání Zastupitelstva města Poličky

V souladu s ust. § 103 odst. 5 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

SVOLÁVÁM


USTAVUJÍCÍ
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA POLIČKY

 

na pondělí 8. listopadu 2010 v 1630 h.
do velkého sálu Tylova domu v Poličce.

 

PROGRAM:

1. Složení slibu členy zastupitelstva města
2. Volba starosty
3. Volba místostarostek
4. Volba dalších členů rady města
5. Různé
6. Diskuse


Zasedání zastupitelstva je veřejné.
Občané města Poličky a fyzické osoby starší 18-ti let, které vlastní na území obce nemovitost, jsou oprávněni vyjadřovat své stanovisko k projednávaným věcem v souladu s jednacím řádem zastupitelstva.

Na toto zasedání Vás srdečně zveme.


V Poličce dne 1. listopadu 2010


Jaroslav Martinů v. r., starosta
JUDr. Marie Tomanová, Ph.D. v. r., místostarostka