Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, kterou se mění OZV č. 6/2010

MĚSTO POLIČKA

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 6/2010, o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst

Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 23. června 2011 usnesením č. 30 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

 Obecně závazná vyhláška č. 6/2010, o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst, ze dne 9. prosince 2010 se mění takto:

Čl. 3 Vybraná místa zní:

„Vybraná místa podléhající poplatku, do kterých je jinak vjezd zakázán příslušnou dopravní značkou, s dodatkovou tabulkou s textem:

PLATÍ V DOBĚ Po – Pá   06 – 17

                           SO   06 – 12

DRŽITELŮM POVOLENÍ MěÚ A ZÁSOBOVÁNÍ DO 10 t VJEZD POVOLEN

se vymezují takto:

 ulice Fortna (od označení „Obytná zóna“), Komenského, Kostelní, Masarykova, Nová, Otakarova, Pálená, Riegrova, Růžová, Šaffova, Štěpničná, Tylova, Tyršova od čp. 1, U Masných krámů, Václavská, náměstí Bohuslava Martinů a Palackého náměstí (dále jen „zóna“).“

Čl. 2

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení z důvodu naléhavého obecního zájmu.

 ………………………………………

 Jaroslav Martinů

starosta

………………………………….                      ………………………………………...................

            Marie Kučerová                                             JUDr. Marie Tomanová, Ph.D.  

            místostarostka                                                          místostarostka

Vyvěšeno na úřední desce dne: 24. června 2011

Vložil Kašpar Antonín (24.6.2011), přečteno 3054x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Nařízení a vyhlášky města | Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, kterou se mění OZV č. 6/2010