Město Polička

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Poličky dne 23. 2. 2012

 V souladu s ust. § 103 odst. 5 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

 

 

 

 

SVOLÁVÁM

 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA POLIČKY


ve čtvrtek 23. února 2012 v 16:30 h.
do malého sálu Tylova domu v Poličce.

 


PROGRAM:

1. Návrh rozpočtu města Poličky na rok 2012
2. Pravidla pro poskytování finančních příspěvků fyzickým a právnickým  osobám městem Polička v roce 2012
3. Opatření obecné povahy Územní plán Polička
4. Program regenerace MPR a MPZ
5. Majetkoprávní záležitosti
6. Různé
7. Diskuse

Zasedání zastupitelstva je veřejné.
Občané města Poličky a fyzické osoby starší 18-ti let, které vlastní na území obce nemovitost, jsou oprávněni vyjadřovat své stanovisko k projednávaným věcem v souladu s jednacím řádem zastupitelstva.


Na toto zasedání Vás srdečně zveme.

V Poličce dne 13. února 2012
 

Jaroslav Martinů v. r., starosta
Marie Kučerová, v. r., místostarostka
JUDr. Marie Tomanová, v. r., místostarostka